กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยฝีดาษลิง แยกรักษาที่ รพ.วชิรพยาบาลตั้งแต่ต้น

ฝีดาษลิง ฝีดาษวานร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยพบผู้ป่วยฝีดาษลิง ทีมคัดกรองโรคสังเกตอาการพบมีความเสี่ยง แยกรักษาตั้งแต่ต้น

28 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า พบผู้ป่วยฝีดาษลิง โดยผู้ป่วยเป็นชายไทยอายุ 47 ปี มีมาด้วยเรื่องตุ่มน้ำใสที่อวัยวะเพศเมื่อวานช่วงเช้าที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีประวัติสัมผัสเสี่ยงกับชายชาวต่างชาติ

ทีมคัดกรองและแพทย์ผู้ให้การรักษาสงสัยว่าจะมีสาเหตุจากโรคฝีดาษวานร จึงได้เก็บสิ่งส่งตรวจจากรอยโรค คอหอย และเลือด ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของสภากาชาดและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมกับได้แจ้ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

จากนั้นได้รับผู้ป่วยเข้ารักษาในห้องแยกโรคความดันลบ และผลตรวจเพิ่งออกมาเมื่อบ่ายนี้ผลเป็นบวกทั้ง 2 แล็บขณะนี้ยังรักษาอยู่ที่ห้องแยกโรคที่อยู่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้หารือกับสถาบันป้องกันโรคเขตเมืองสรุปตกลงกันให้รักษาที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลไม่ต้องย้ายไปยังโรงพยาบาลบำราศนราดูร ส่วนประวัติผู้สัมผัสใกล้ชิดมีทั้งหมด 10 คน ซึ่งสถาบันป้องกันโรคเขตเมืองกำลังสอบสวนโรคอยู่ทั้ง 10 คน อยู่นอกโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

โดยสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข และสำนักการอนามัย กรุงเทพมหานคร จะสอบสวนโรคร่วมกัน และเฝ้าระวังพื้นที่อย่างรัดกุมค่ะ ทั้งนี้ ทาง กทม.ติดตามสถานการณ์ และแจ้งเฝ้าระวังทุกโรงพยาบาลในสังกัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังที่ถูกต้องต่อไป