สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.14 กลุ่มปลูกผักลุ่มน้ำยาง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด

จากพื้นที่การเกษตรที่ใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต่างคนต่างปลูก ต่างขายต่างขาย สร้างรายได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตที่ได้ถูกตัดราคาโดยพ่อค้าคนกลางสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด
นำพาสมาชิกกลุ่มกว่า 1,000 คน ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.จอม ต.พระยม และต.ศรีภูมิ จ.น่าน หันมาสนใจปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน โดยการจัดสรรแบ่งพื้นที่มาปลูกพืชผักปลอดภัยแปลงใหญ่อย่างครบวงจร
ยกระดับอาชีพที่สร้างสรรค์งานให้กับคนในชุมชน ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ การสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกและคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

 
ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ