สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep18 “บ้านผารังหมี” แก้ปัญหาหนี้สิน จดบันทึกครัวเรือน ต่อยอดสร้างอาชีพในชุมชน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep18 “บ้านผารังหมี” แก้ปัญหาหนี้สิน  จดบันทึกครัวเรือน ต่อยอดสร้างอาชีพในชุมชน

บ้านผารังหมี ชุมชนที่อดีตทำเกษตรตามกระแส ใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตที่สูงสวนทางกับรายได้  เกษตรกรหลายครัวเรือนเป็นหนี้  ปัญหาดังกล่าวทำให้ชุมชนต้องทำลุกขึ้นมาทำประชาคมร่วมกันแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการจดบันทึกครัวเรือน เพื่อลดรายต่อ  และพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพเสริมขึ้นในชุมชน 

Previous articleประกาศรับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Next articleวาเลนไทน์นี้ มา 1 ฟรี 1 ที่ร้าน Retro Live Café