ดีอีเอส-สนง. สถิติแห่งชาติ กระทุ้งหน่วยงานรัฐ เร่งบูรณาการข้อมูลดิจิทัล

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กระทรวงดีอีเอส-สนง. สถิติแห่งชาติ ชี้ หน่วยงานรัฐมีข้อมูลเป็นของตัวเองจำนวนมากแต่หวง เร่งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กระทุ้งรวมเป็นชุดเดียว

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้กล่าวปาฐกถาในการประชุม “สถิติทางการ เพื่อการพัฒนาประเทศ” ที่จัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โดย ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ กล่าวถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคดิจิทัล ที่ปัจจุบันจะทวีความสำคัญมากขึ้น โดย กระทรวงดีอีเอสได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ที่จะเป็น Platform กลางสำหรับให้บริการข้อมูล อย่างไรก็ตามข้อมูลภาครัฐจำนวนมากยังกระจัดกระจายอยู่กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและยังไม่มีการบูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการใช้ประโยชน์

ด้าน ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดทำสถิติทางการให้เป็นไปตามแผนกำหนดความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และส่งเสริมการจัดทำชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog)

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสถิติทางการ หรือหน่วยงานของรัฐหลากหลายกระทรวง ให้เร่งนำชุดข้อมูลสถิติทางการขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ(GD Catalog)

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการใช้งาน