Bitkub Chain ปักหมุดบล็อกเชนสาธารณะ อัพเกรดระบบ Staking

Bitkub Chain ประกาศอัพเกรดระบบฉันทามติ Proof of Stake รองรับการ Staking เหรียญ KUB รับรางวัลพิสูจน์ยืนยันธุรกรรม เดินหน้าสู่บล็อกเชนสาธารณะ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ บิทคับ พัฒนาบล็อกเชนเพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโต GDP ของประเทศต่อไป

โดย Bitkub Chain เริ่มต้นที่การใช้ฉันทามติแบบ Proof-of-Authority (PoA) เพื่อเริ่มต้นในปี 2564 มีผู้ยืนยันธุรกรรมไม่กี่ราย และมีการพัฒนาเป็น Proof of Staked Authority (POSA) เพื่อพัฒนาความกระจายอำนาจมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Proof of Stake อย่างสมบูรณ์ในปีนี้ เพื่อเปิดกว้างให้มีผู้เข้าร่วมเป็นโหนด และคนทั่วไปเข้าสู่การเป็นผู้ยืนยันธุรกรรมเพื่อรองรับการเติบโตการใช้งานต่อไป

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

“เราเดินหน้าเพื่อสร้างบล็อกเชนที่กระจายอำนาจตามเจตนารมณ์ของมัน ดังนั้นเมื่อมีการใช้งาน Proof of Stake ก็จะมีการมอบให้ Foundation เพื่อมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางให้เป็นบล็อกเชนสาธารณะจริง ๆ”

ด้านนายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า การอัพเกรดใหม่ของ Bitkub Chain ใช้ชื่อว่า Chao Phraya-Hard Fork ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านก้าวสำคัญ คือ เปลี่ยนฉันทามติไปสู่ Proof of Stake ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 17 สิงหาคม 2023 ที่บล็อกหมายเลข 14220246

นายภาสกร ปานนอก

“เราไม่ได้มองว่า Bitkub Chain เป็นบล็อกเชนท้องถิ่น แต่เราอยากให้เป็นความภาคภูมิใจและเป็นบล็อกเชนที่เป็นที่รู้จักและใช้งานอย่างกว้างขวาง”


หลังการอัพเกรดจะทำให้มีการขยายการรองรับผู้ยืนยันธุรกรรม (Node Validator) โดยการ Staking มากขึ้น ได้แก่ Official Node, Pool Node และ Solo Node เพื่อให้มีการใช้ Kub Coin มา Staking เพื่อรับผลประโยชน์จากการพิสูจน์ยืนยันธุรกรรมบน Bitkub Chain