ข่าวปลอมหลอกกู้เงิน-ลงทุน-สุขภาพระบาดหนัก

ดีอีเอส เตือนข่าวปลอมระบาด อ้างชื่อธนาคารออมสิน เปิดเพจ Mymo_Funny ปล่อยสินเชื่อวงเงิน 30,000 บาท ไม่มีคนค้ำ ด้านสุขภาพ น้ำมันเบนซินถอนพิษจากแมลงกัดต่อย ภายใน 3-5 นาที ติด Top 10 ข่าวปลอมคนสนใจสูงสุด เตือนประชาชน เช็คข้อมูลให้ครบทุกด้าน 

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะโฆษกกระทรวง ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการตอดตามและรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2566 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 2,951,730 ข้อความ

โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 265 ข้อความ ทั้งนี้ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 215 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 50 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 181 เรื่อง

ทั้งนี้ ดีอีเอส ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในกระเทศ จำนวน 73 เรื่อง

Advertisment

กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 66 เรื่อง

กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 12 เรื่อง

กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 30 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องการหลอกลวงธุรกรรมทางการเงิน จำนวน 23 เรื่อง

เมื่อดูข้อมูลเชิงลึก (Insight) ยังพบข้อน่าเป็นห่วง เพราะยังมีการกระจายข่าวปลอมเกี่ยวกับการเงินเป็นส่วนใหญ่ ทั้งเรื่องการปล่อยสินเชื่อ การให้เงินกู้ หรือชักชวนลงทุน โดยอ้างชื่อสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคข่าวสารออนไลน์อย่างมาก

Advertisment

ดร.เวทางค์กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้น ๆ ในสัปดาห์ล่าสุดนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านกลุ่มนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ รองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและกลุ่มเศรษฐกิจ ตามลำดับ สำหรับข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุด 10 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 : เรื่อง เพจ Mymo_Funny ปล่อยสินเชื่อออมสินเพื่อคุณ ไม่ต้องใช้หลักประกัน
อันดับที่ 2 : เรื่อง น้ำมันเบนซินถอนพิษจากแมลงกัดต่อยได้
อันดับที่ 3 : เรื่อง เพจ “บริษัทจัดหางาน” ผ่านการรับรองจากกรมการจัดหางาน
อันดับที่ 4 : เรื่อง เพจ ออมสินปล่อยสินเชื่อห่วงใย อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนผ่านเพจ GSB-Cute
อันดับที่ 5 : เรื่อง เมื่อเสียชีวิตคนไทยทุกคนจะได้สิทธิรับเงินจาก พม. จำนวน 2,000 บาท
อันดับที่ 6 : เรื่อง “ไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัป” สารอันตรายเร่งให้ไขมันพอกตับ
อันดับที่ 7 : เรื่อง กฟภ. ส่งลิงก์ https://Pea.fk-th.ccให้ประชาชนรับสิทธิและข่าวสาร
อันดับที่ 8 : เรื่อง ทานไฟเบอร์ก่อนไข่และชีส ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ
อันดับที่ 9 : เรื่อง ผู้อื่นสามารถสอบใบขับขี่แทนได้
อันดับที่ 10 : เรื่อง ไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตก

ขอให้ประชาชนตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายอยู่บนโซเชียล/ออนไลน์ โดยสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ www.antifakenewscenter.com/ twitter.com/AFNCThailand ไลน์@antifakenewscenter และช่องทางโทรศัพท์โทร.สายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง