NT ลุยโครงการ Phuket Smart Mobility รับกระแสนักท่องเที่ยวยุคใหม่

Phuket Smart Mobility

“NT” ผนึกกำลังพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “Phuket Smart Mobility” พัฒนาพาหนะพลังงานสะอาดผ่านระบบสื่อสารไร้สาย ส่งเสริมภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบ Green & Smart City ตอบรับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคใหม่

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT, บริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด (TPM) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมกับ GBike Co., Ltd. ผู้ให้บริการด้านพาหนะพลังงานไฟฟ้าจากเกาหลีใต้ เช่น รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ผสานความร่วมมือเพื่อให้บริการยานพาหนะพลังงานสะอาดในพื้นที่โดยรอบจังหวัดภูเก็ตผ่านบริการ Phuket Smart Mobility ชูจุดเด่นของเมืองในรูปแบบ Green & Smart City

โดย NT ได้นำเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านโครงข่าย 5G 700MHz ในชื่อ my by nt มาสนับสนุนการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดที่ดำเนินการโดย TPM ในการให้บริการยานพาหนะพลังงานสะอาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงมีความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ใช้บริการจากทิพยประกันภัย

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เปิดเผยว่า NT ได้นำชิมการ์ด my by nt ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านโครงข่าย 5G 700MHZ มาสนับสนุนการทำงานของจักรยานไฟฟ้า GBike ในเฟสแรกจำนวน 200 คัน เพื่อเปิดให้บริการ Phuket Smart Mobility แก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

โดยชิม my 5G ใช้เป็น connectivity IoT สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณรถเข้ากับระบบแพลตฟอร์มการบริหารจัดการของ GCOO เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานรถผ่านแอปพลิเคชั่น GCOO ได้ พร้อมทั้งระบบบริหารจัดการรถ เช่น ติดตามรถในกรณีต่าง ๆ และเช็กระดับแบตเตอรี่ ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นเฟสแรกกับจังหวัดท่องเที่ยวต้นแบบของประเทศ โดยทั้ง NT, TPM และทิพยประกันภัย มีทิศทางร่วมกันที่จะขยายพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศในอนาคต และเชื่อมั่นว่าการให้บริการโครงข่ายบนคลื่นความถี่ 700 MHz สามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบัน และรองรับการขยายตลาดในอนาคตรวมถึงตลาดบริการ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายวอเตอร์ ยุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GBike Co.,Ltd เปิดเผยว่า บริษัท GBike Co.,Ltd ในฐานะผู้ให้บริการยานพาหนะส่วนบุคคลขนาดเล็กหรือ Micro-Mobility ภายใต้แบรนด์ GCOO ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสนใจ และเลือกใช้การคมนาคมขนาดเล็กเพื่อเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศในอาเซียนที่มีประชาชนคุณภาพ โดยเฉพาะการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุผลให้ GBike เลือกทำการตลาดกับประเทศนี้

“วันนี้เราได้ร่วมกับ NT และทิพยประกันภัยในการให้บริการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพลังงานสะอาด ซึ่งในเบื้องต้นการให้บริการยานพาหนะพลังงานสะอาดจะมาในรูปแบบของจักรยานไฟฟ้า เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้งานของนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักในพื้นที่ของจังหวัด โดยในอนาคตคาด ว่าจะมีการเพิ่มรูปแบบรวมถึงพื้นที่การให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น”

นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือโครงการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพลังงานสะอาด ทิพยประกันภัยได้รับทำประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้ใช้บริการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าสำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาทต่อครั้ง และคุ้มครองต่อชีวิตและทุพพลภาพ สูงสุด 100,000 บาท

รวมถึงกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก มีความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 10,000 บาทตามค่าเสียหายจริง และยังให้ความคุ้มครองตัวรถของบริษัท TPM สำหรับเกิดความเสียหายจากภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ไฟไหม้ มีความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ทั้งนี้ ทิพยประกันภัยมีเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายตามวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ กรณีเกิดเหตุสามารถโทรแจ้ง 1736 ตลอด 24 ชั่วโมง


“ทิพยประกันภัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดและแนวทางความยั่งยืน จึงตัดสินใจร่วมมือกับ NT และ TPM ในการให้บริการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพลังงานสะอาดในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญและต้นแบบ Smart City ของประเทศ“