ฟู้ดดีลิเวอรี่เตรียมตัวให้พร้อม อีก 30 วัน กม.ใหม่คุมเข้ม ไม่ให้มีอำนาจเหนือตลาด

ฟู้ดดีลิเวอรี่เตรียมตัวให้พร้อม อีก 30 วัน กฎหมายใหม่คุ้มเข้ม ไม่ให้มีอำนาจเหนือตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ ดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารกับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร


ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว เพื่อให้เป็นการสมควรให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร หรือแอปพลิเคชัน รับ สั่ง ส่ง อาหาร กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยประกาศนี้จะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยมีใจความสำคัญระบุว่า การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ (Commission Fee หรือ Gross Profit (GP)) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ อันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  • การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จากอัตราที่เคยเรียกเก็บ
  • การเรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรระหว่างผู้ประกอบ ธุรกิจร้านอาหารที่จำหน่ายสินค้าเดียวกัน โดยพิจารณาจากปริมาณ มูลค่าการจำหน่าย ต้นทุนการจำหน่าย จำนวนสาขาและคุณภาพ เป็นต้น
  • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโฆษณา (Advertising Fee) ทั้งในส่วนของอัตรา ค่าโฆษณาและพื้นที่การโฆษณาบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการเรียกเก็บ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น การเรียกเก็บอัตราค่าโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายโดยผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จ่ายค่าโฆษณา ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ตกลงกันอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น
  • การใช้อำนาจตลาดหรืออำนาจการต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม เช่น แทรกแซงตลาด ประวิงเวลาการจ่ายค่าสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ