ส.ว.โหวตผ่านกฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่ ระทึกคว่ำสรรหา กสทช.

ส.ว. 194 เสียงลงมติ โหวตผ่านกฎหมาย กสทช.ใหม่ คาดร่างกฎหมายใหม่จะเสร็จก่อนการสรรหา ดันกระบวนการสรรหา กสทช.ชุดล่าสุด ต้องยกเลิก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ …) พ.ศ. .. ซึ่งเป็นฉบับที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระสองและวาระสาม

ทั้งนี้ วุฒิสภา ได้ลงมติในวาระที่ 3 ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ …) พ.ศ. .. เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

               

นอกจากนี้ ที่ประชุมวุฒิสภายังได้พิจารณา มาตรา 10 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กสทช. โดย พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ได้ชี้แจงตอนหนึ่งว่า สาเหตุที่ทาง กมธ.แก้ไข ให้บุคคลที่อยู่ระหว่างการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. เมื่อได้แต่งตั้งเป็นกรรมการแล้วสามารถดำรงตำแหน่งได้ 3 ปี

ซึ่งแตกต่างจากร่างที่สภา ส่งมา โดยกำหนดให้เลือกกรรมการชุดใหม่ ภายใน 15 วัน หลังร่าง พ.ร.บ.นี้ประกาศบังคับใช้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่อยู่ระหว่างการสรรหาเป็น กสทช. ซึ่งมาตามกฎหมาย กสทช. ฉบับเดิม

Advertisement

คาดว่าร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่นี้จะเสร็จก่อนการสรรหา ทำให้กระบวนการสรรหานั้นต้องยกเลิก หรือ คว่ำไปโดยอัตโนมัตินับจากวันที่ร่าง พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่บังคับใช้ เพราะคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้ กมธ.ได้ปรับแก้ เพื่อสร้างจุดสมดุลมากที่สุดของร่างกฎหมายระหว่างที่เสนอมาโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) และที่ร่างกฎหมายรับมาจากสภาผู้แทนราษฎร