เปิดรายชื่อตัวเต็ง ผู้สมัคร กสทช. รอบวิสัยทัศน์ 31ส.ค นี้

เปิดรายชื่อตัวเต็งชิงดำ จาก 78 ผู้สมัคร กสทช. ก่อนแสดงวิสัยทัศน์วันที่ 31 ส.คนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหารอบก่อนมากันครบทีม

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการสรรหาคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งคาดว่าปลายปีนี้ คงได้เห็นโฉมหน้าคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่

ความเคลื่อนไหวล่าสุด เมื่อคณะกรรมการสรรหา กสทช. เตรียมเปิดให้ผู้สมัครทั้ง 78 คน เข้าแสดงวิสัยทัศน์ วันที่ 31 สิงหาคมนี้และวันที่ 2-3 กันยายนนี้ หลังจากนั้นจะะคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการสรรหา กสทช.กำหนด  และจะรับรองรายงานการประชุมและส่งรายชื่อให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ภายในวันที่ 8 กันยายนนี้

“ประชาชาติธุรกิจ” พามาย้อนดูรายชื่อ ตัวเต็งจาก 78 ผู้สมัคร ในแต่ละด้าน ซึ่งผู้ผ่านคัดเลือกของกรรมการสรรหา กสทช.รอบก่อนที่ถูกยกเลิกไปทั้งหมด  14 คน ก็เข้าร่วมสมัครครั้งนี้ทั้งหมด ซึ่งมี 10 คน ที่พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญกองทัพบก ผู้สมัคร กสทช. ด้านกฎหมาย เคยยื่นหนังสือถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ขอให้ตรวจสอบเรื่องผู้สมัครเป็น กสทช. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์, ดร.อานนท์ ทับเที่ยง, ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ เป็นต้น ก็ขอกลับมาชิงดำด้วย

สำหรับด้านกิจการกระจายเสียงมีผู้สมัคร 12 คน โดยตัวเต็งหลักๆก็ยังเป็น พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ  และนางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อดีตผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกรอบก่อน และมีอีกตัวเต็งสำคัญ อย่างพลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้สมัครด้านกิจการโทรทัศน์
ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้สมัครด้านกิจการโทรทัศน์

ส่วนด้านกิจการโทรทัศน์มีผู้สมัคร 11 คน โดยผู้ที่ผ่านมาคัดเลือกรอบก่อนทั้ง 2 คนก็ลงสมัครด้วย คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

สรรเสริญ แก้วกำเนิด
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หนึ่งในผู้สมัครด้านกิจการโทรทัศน์

ขณะที่ตัวเต็งน่าจับตา คือ นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.2550),พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ,พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. สมัครด้านกิจการโทรทัศน์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. หนึ่งในผู้ สมัครด้านกิจการโทรทัศน์
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. หนึ่งในผู้ สมัครด้านกิจการโทรทัศน์

ตามด้วยด้านกิจการโทรคมนาคมมีผู้สมัคร 13 คน โดยผู้ที่ผ่านมาคัดเลือกรอบก่อนทั้ง 2 คนก็ลงสมัครด้วย คือ รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม

รวมถึงนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และนายอานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านวิศวกรรมเมื่อรอบก่อนด้วย

นอกจากนี้ยังมีตังเต็งระดับเทพร่วมเข้าชิงมากมายทั้ง พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด,พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช., นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ,พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และพลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หนึ่งในผู้สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หนึ่งในผู้สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม

ขณะที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผู้สมัครถึง 11 คน ก็คึกคัก โดยผู้ผ่านรอบคัดเลือกครั้งก่อนก็กลับเข้ามาสมัครเช่นกัน คือ พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ส่วนตัวเต็งอื่นๆก็มีทั้ง ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ,ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.

ส่วนด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีผู้สมัคร 13 คน โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.ซึ่งเป็นด้านรับการคัดเลือกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรอบก่อนก็กลับเข้ามาด้วย

นอกจากนี้ยังมีพลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ,พลโท พร ภิเศก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก,นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด และพลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ปิดท้ายด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. 18 คน แบ่งเป็นผู้สมัครด้านกฎหมาย 12 คน และด้านเศรษฐศาสตร์ 6 คน โดยนายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ และร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านกฎหมายรอบก่อนก็มีชื่อเข้าร่วมด้วย รวมถึงศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบเศรษฐศาสตร์ก็ขอเข้าร่วมด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังผู้สมัครรายอื่นๆก็ตบเท้าเข้าอีกเพียบ ทั้ง รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน,นางทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


หลังจากนี้ต้องลุ้นต่อว่า รอบชิงชนะเลิศจะมีใครได้ไปต่อบ้าง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ