ดีป้า ผุดแอปพลิเคชั่น “ฟ้าฝน” ช่วยเกษตรกรรับมือภัยธรรมชาติ

ดีป้าผนึกบริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และบริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ฟ้าฝน” เชื่อมโยงข้อมูลพยากรณ์ขนาดใหญ่ ช่วยเกษตรกรวางแผนล่วงหน้าสูงสุด 7 วัน รับมือภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที คาด 3 ปี มีเกษตรกรเข้าถึงข้อมูล 10 ล้านคน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ล่าสุด ดีป้าได้ร่วมกับบริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และบริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นภายใต้ชื่อ “ฟ้าฝน” ภายใต้โครงการ “CPS AGRI : ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย” มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มากถึง 10 ประเภทผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ได้แก่ ข้อมูลฝนจากดาวเทียมประมาณ 9 ดวง ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง การสังเกตและผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อน พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน ผลการพยากรณ์ภูมิอากาศความละเอียดสูงล่วงหน้า 10 ปี ข้อมูลสภาพอากาศจากอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา) ผลการพยากรณ์ผลผลิตอ้อย ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมจากดาวเทียม และสถานภาพความสมบูรณ์ของพืชจากดาวเทียม พร้อมมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ 500 จุดทั่วประเทศ

“แอปพลิเคชั่น ฟ้าฝน ช่วยให้เกษตรกรสามารถทราบผลการพยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน ช่วยเตือนภัยธรรมชาติ รับทราบถึงข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนล่วงหน้าในพื้นที่ของตนเองได้อย่างแม่นยำ ทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากร วางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้ยังให้บริการในลักษณะของข้อมูลด้านบริการ (Data as a Service) ให้กับดิจิทัลสตาร์ตอัพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล API จนนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบใหม่สำหรับเกษตรกร”

นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นดังกล่าวยังรองรับการสร้างเครือข่ายชุมชนเกษตรกร พร้อมมีเครื่องมือช่วยเหลือสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่แปลงเพาะปลูก ได้แก่ การรังวัดเพื่อหาพิกัด ความยาว และพื้นที่ การคำนวณปริมาตรดิน สำหรับขุดบ่อและถมดิน ตลอดจนการหาขอบเขตพื้นที่ภายในระยะรัศมีที่ต้องการ คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ปี จะมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการมากกว่า 10 ล้านคน ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ฟ้าฝน” ได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ