อ่างเก็บน้ำทับเสลา อุทัยธานี น้ำเกินความจุอ่าง ล้นสปริลล์เวย์

อ่างทับเสลา น้ำล้นสปริลเวย์
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

อ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี น้ำเกินความจุอ่างล้นสปริลล์เวย์ เตือนประชาชน 5 อำเภอ ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง 

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่า อ่างเก็บน้ำทับเสลา ล่าสุด น้ำเกินความจุอ่างล้นสปริลล์เวย์ เตือนประชาชนท้ายน้ำลำห้วยทับเสลาและลำห้วยสาขา พื้นที่ อ.ลานสัก อ.หนองฉาง อ.ทัพทัน อ.หนองขาหย่าง และ อ.เมืองอุทัยธานี รวม 5 อำเภอ 26 ตำบล ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามข่าวสารจากทางราชการใกล้ชิด

ข้อมูลวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โครงการชลประทานอุทัยธานี รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ล่าสุดมีปริมาณน้ำเกินระดับความจุ เนื่องจากน้ำป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไหลลงอ่างจำนวนมาก ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 169.90 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 106.19 % มากเกินความจุ

               

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จึงต้องระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ และน้ำล้นสปิลล์เวย์ รวม 10.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ประชาชนริมลำห้วยทับเสลาและลำห้วยสาขาในพื้นที่ อ.ลานสัก อ.หนองฉาง อ.ทัพทัน อ.หนองขาหย่าง และ อ.เมืองอุทัยธานีได้รับผลกระทบ และปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังไม่มีแนวโน้มลดลง

จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือมีพื้นที่การเกษตร ริมลำห้วยทับเสลาและลำห้วยสาขา ในพื้นที่ อ.ลานสัก อ.หนองฉาง อ.ทัพทัน อ.หนองขาหย่าง และ อ.เมืองอุทัยธานี รวม 5 อำเภอ 26 ตำบล ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์น้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับเสลาในระยะนี้ และเฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด