นครนายก ไฟยังลุกท่วม ประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า เร่งช่วยเหลือ-คุมพื้นที่

ไฟป่า เขาแหลม นครนายก

นครนายก ไฟยังลุกท่วม ประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า ทั้งวันใช้เฮลิคอปเตอร์ 3 ลำ ทิ้งน้ำ 154,500 ลิตร หวังจำกัดพื้นที่บริเวณช่องเขานางดำ-เขาตะแบก

วันที่ 30 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจากจังหวัดนครนายกระบุว่า ได้ออกประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเหตุอัคคีภัย (ไฟป่า) ในพื้นที่ อ.เมืองนครนายก

พื้นที่ที่ถูกประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า มีดังนี้

  1. หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
  2. หมู่ที่ 10, 11, 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

Advertisment

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรณีเกิดพายุลมแรงและฟ้าผ่า ทำให้เกิดไฟลุกไหม้บนเขาชะพลู อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 ต่อมาไฟได้ปะทุและรุนแรงขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ลุกไหม้ไปทางเขาแหลม ใกล้เขตพื้นที่ ต.พรหมณี และ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก และลุกไหม้เข้าเขานางดำในวันที่ 30 มีนาคม 2566

การดำเนินการในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำเพื่อดับไฟป่า 3 ลำ ได้แก่ เฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย ปภ. KA-32 1 ลำ ทิ้งน้ำ 20 เที่ยว เฮลิคอปเตอร์หน่วยทหาร 1 ลำ ทิ้งน้ำ 20 เที่ยว เฮลิคอปเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 1 ลำ ทิ้งน้ำ 50 เที่ยว รวม 3 ลำ ทิ้งน้ำดับไฟป่ารวม 154,500 ลิตร

สำหรับพื้นที่ด้านล่างบริเวณตีนเขา หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้นำรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถดับไฟป่า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมปฏิบัติการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. สถานการณ์ไฟป่าอยู่ระหว่างการควบคุมเพื่อจำกัดพื้นที่ของกลุ่มไฟในบริเวณช่องเขานางดำกับเขาตะแบก

Advertisment