ประปาภูเก็ต เตรียมซื้อน้ำรับมือเอลนีโญ

ปะปาภูเก็ต

ภูเก็ตเร่งจัดหาแหล่งน้ำรับมือเอลนีโญ ด้าน กปภ.เร่งขอซื้อน้ำจากขุมเหมืองเก่า

รายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดหาน้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมรับมือผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

โดยผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ภูเก็ต(กปภ.ภูเก็ต) แจ้งว่าในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2566 เข้าสู่ช่วงฤดูฝน แต่สถานการณ์เอลนีโญส่งผลให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งแล้ง ไม่มีน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปาได้เพียงพอ

ขณะที่การจัดหาแหล่งน้ำดิบจากขุมเหมืองแร่เก่า(ขุมน้ำ) ซึ่งเป็นของเอกชนหลายราย มีบางรายยังไม่สามารถตกลงซื้อขายน้ำดิบได้ จึงต้องนำน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทานภูเก็ตมาผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้ำดังกล่าวเก็บสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง จึงต้องเตรียมป้องกันและแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน

กปภ.ภูเก็ตดำเนินการจัดหาน้ำต้นทุนจากขุมเหมืองแร่เก่า ได้แก่ (1) ขุมน้ำวานิช ต.เกาะแก้ว อ.ถลาง ครอบครองโดย บริษัท ซีวีแปด จำกัด อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา (2) ขุมน้ำสวนป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบกรมป่าไม้ กปภ.จะขอใช้น้ำและขอใช้พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม. ในการก่อสร้างระบบผลิต (3) ขุมน้ำเชิงทะเลซอย 1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นขุมน้ำเอกชน อยู่ระหว่างขอข้อมูลกับทางเทศบาลเชิงทะเล

(4) ขุมน้ำนานาชาติ ต.เกาะแก้ว อ.ถลาง ครอบครองโดย บริษัท MBK จำกัด กปภ.จะขอใช้น้ำและขอใช้พื้นที่ 800 ตร.ม. ก่อสร้างระบบผลิต

(5) ขุมน้ำหนองหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลราไวย์ กปภ.จะขอใช้น้ำและขอใช้พื้นที่ 800 ตร.ม. ในการก่อสร้างระบบผลิต

(6) ขุมน้ำคุณสัจจพล ต.ฉลอง อ.เมือง ครอบครองโดยนายสัจจพล ทองสม ตกลง ซื้อขายน้ำและเช่าพื้นที่ก่อสร้างระบบผลิตแล้ว แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยัน (7) ขุมน้ำนายประมุข ต.ฉลอง อ.เมือง ครอบครองโดยนายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย กปภ.จะขอใช้น้ำดิบและพื้นที่ติดตั้งจุดสูบน้ำ


(8) ขุมน้ำแลนด์ แอนด์ เฮาส์ฉลอง ตั้งอยู่ ต.ฉลอง อ.เมือง ครอบครองโดย บริษัท พีเอ็ม อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมนท์ จํากัด กปภ.จะขอใช้น้ำดิบและพื้นที่ติดตั้งจุดสูบน้ำ (9) อ่างเก็บน้ำบ้านอ่าวยนต์ ตั้งอยู่ ต.วิชิต อ.เมือง อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลวิชิต กปภ.จะขอใช้น้ำและขอใช้พื้นที่ 800 ตร.ม. ในการก่อสร้างระบบผลิต (10) ขุมแฝด ต.กะทู้ อ.กะทู้ เป็นขุมน้ำเอกชน กปภ.จะขอใช้น้ำดิบและพื้นที่ติดตั้งจุดสูบน้ำ