7 บริษัทเชียงใหม่ที่กำลังจะเข้าตลาดหุ้น คาดมูลค่าทะลุ 3.6 หมื่นล้าน หลังเข้า 3 ปี

บริษัทเชียงใหม่เข้าตลาดหุ้น

เปิดชื่อ 7 บริษัทเชียงใหม่ที่เตรียมตัวจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2567-2570 คาดหลังเข้าตลาดแล้ว 3 ปี มูลค่าธุรกิจรวมกันทะลุ 36,445 ล้านบาท จากก่อนเข้าตลาดมีผลประกอบการรวม 4,184 ล้านบาท 

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ลงนามในเอ็มโอยู เพื่อดำเนินโครงการโปรแกรมเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการสู่ตลาดทุน (STeP Up Acceleration Program) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) นั้น 

โครงการนี้ได้เปิดรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพที่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาเป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจ มีความต้องการจะขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีแผนในการนำธุรกิจเข้าระดมทุนจากตลาดทุนอย่างชัดเจน เข้ารับการอบรมแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2566-มีนาคม 2567 ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในโปรแกรมได้รับเงินทุนสนับสนุนกว่า 1 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาระบบงานก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ 

               

จากผู้ประกอบการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการนั้น มีผู้ประกอบการ 7 บริษัทที่เตรียมตัวจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2567-2570 นี้ ซึ่งทั้ง 7 บริษัทเป็นธุรกิจครอบครัวที่กำลังเปลี่ยนผ่านเจเนอเรชั่นของธุรกิจไปสู่การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้ และการเข้าระดมทุนในตลาดทุนจะช่วยสร้างความยั่งยืนในเชิงธุรกิจและมีโอกาสสูงในการสืบทอดธุรกิจไปยังทายาทรุ่นต่อ ๆ ไป

นอกจากนั้น มีอีก 5 บริษัทที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและปรับระบบบริษัท คาดว่าจะทยอยนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากปี 2570 เป็นต้นไป

“โครงการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทั้ง 7 บริษัท จากก่อนเข้าตลาดหุ้นมีมูลค่าจากผลประกอบการรวม 4,184.57 ล้านบาท หลังเข้าตลาดคาดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นถึง 15,243.74 ล้านบาท และหลังเข้าตลาดหุ้นไปแล้ว 3 ปี มูลค่าของทั้ง 7 บริษัท คาดว่าจะเพิ่มสูงถึง 36,445 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญของธุรกิจในเชียงใหม่และภาคเหนือ” ผศ.ดร.ธัญญานุภาพกล่าว 

สำหรับ 7 บริษัทที่เตรียมจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2567-2570 นี้ ได้แก่ 

1.บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด จดทะเบียนประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายใน กระเบื้องปูพื้น ปูผนัง พร้อมสุขภัณฑ์

2.บริษัท เชียงใหม่ ใกล้หมอ จำกัด จดทะเบียนประกอบธุรกิจ กิจกรรมโรงพยาบาล 

3.บริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด จดทะเบียนประกอบธุรกิจ กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

4.บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด จดทะเบียนประกอบธุรกิจ การให้สินเชื่ออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

5.บริษัท ฮิลล์คอฟ จำกัด จดทะเบียนประกอบธุรกิจ จำหน่ายและผลิตกาแฟ 

6.บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด จดทะเบียนประกอบธุรกิจ ทันตกรรม อุปกรณ์ทันตกรรม 

7.บริษัท บีนีท จำกัด จดทะเบียนประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดผ่านระบบออนไลน์