มาเลย์ขึ้นทะเบียน GI ข้าวสังข์หยดดันราคาพุ่ง 10 ริงกิต/กก.

ข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ราคาพุ่ง หลังมาเลย์รับรอง GI หากผ่านการรับรองฮาลาล 100% ราคาส่งออกไปมาเลย์พุ่งถึง 10 ริงกิต/กก. หรือเฉียด 77 บาท/กก.

นายประจวบ เกตุนิ่ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากการหารือกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวระบุว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี 2566/2567 ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ราคาข้าวเปลือกจะปรับตัวขึ้นสูงขึ้นถึง 12,000-13,000 บาท/ตัน

ส่วนข้าวเปลือกสายพันธุ์เล็บนกและข้าวสังข์หยด ราคาจะพุ่งขึ้นประมาณ 18,000-19,000 บาท/ตัน ส่งผลให้ข้าวสาร ราคาปรับขึ้นประมาณ 4-5 บาท/กก. ข้าวเล็บนกค้าปลีกราคาอยู่ที่ประมาณ 24-25 บาท/กก. ข้าวสังข์หยด ราคาประมาณ 45 บาท/กก. ถ้าแพ็กถุงสุญญากาศราคาประมาณ 60 บาท/กก. เป็นต้น

               

“ปีนี้ชาวนา จ.พัทลุง ต่างเข้มงวดในการดูแลรักษาที่นาของตัวเองเมื่อเข้าสู่ฤดูข้าวนาปี เพราะราคาข้าวทยอยปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ จากราคา 6,000-7,000 บาท/ตัน มาถึง 9,000-10,000 บาท/ตัน ข้าวสายพันธุ์เล็บนกและข้าวสังข์หยดราคาสูงถึง 12,000 บาท/ตัน”

นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ฤดูกาลทำนาปี 2566/2567 ชาวนาในพื้นที่ จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา ปลูกข้าวกันเต็มทุกพื้นที่รวมกว่า 300,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 700-800 กก./ไร่ หรือรวมกว่า 200,000 ตัน ราคากลางขั้นต่ำเฉลี่ยทุกสายพันธุ์ประมาณ 10,000 บาท/ตัน

นายวิชัย ดำเรือง เจ้าของสวนสละลุงถัน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สวนสละลุงถันเคยดำเนินธุรกิจส่งออกสละและข้าวสังข์หยดพัทลุงไปขายในประเทศมาเลเซีย โดยส่งไปยังห้างโมเดิร์นเทรดผ่านด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

ซึ่งข้าวสังข์หยดตกลงราคาซื้อขายกันที่ 10 ริงกิตมาเลเซีย/กก. (ประมาณ 76.53 บาท/กก.) หากได้รับการรับรองฮาลาล 100% แต่ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งสินค้าภายในประเทศมาเลเซียและอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ทางสวนจึงได้ชะลอการส่งออกในช่วงนี้

นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญามาเลเซีย (MyIPO) ได้ออกหนังสือรับรองเลขที่ GI202000005 ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” ในประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้ว

โดยประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับข้าวสังข์หยดพัทลุงได้เป็นอย่างดี ซึ่งชาวมาเลเซียนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้ว มีสัดส่วนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 30 และข้าวไทยก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียมาก

ทั้งนี้ จ.พัทลุง มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้วจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1.ข้าวสังข์หยดพัทลุง ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 และได้รับการรับรองในสหภาพยุโรปและอินโดนีเซีย 2.ปลาดุกร้าทะเลน้อย ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกจำนวน 2 อย่าง คือ แป้งสาคูต้นพัทลุง และกระจูดพัทลุง