เปิดสถิตินักท่องเที่ยวอุทยานทั่วประเทศ “เขาใหญ่” ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เปิดสถิตินักท่องเที่ยวอุทยานทั่วประเทศ 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม ) ปี’66 เขาใหญ่มาอันดับหนึ่งมีนักท่องเที่ยว 1,678,314 คน ด้านรายรับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 10 เดือน ปี’66 หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มาอันดับหนึ่ง มีรายรับ 300 ล้านบาท  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติรวมทั้งหมดกว่า 133 แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล และอุทยานแห่งชาติทางบก โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

และพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปอุทยานแห่งชาติของปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวดกว่า 17,175,542 คน

โดยพบว่าอุทยานที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสูง 10 อันดับแรก ได้แก่
 1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวจำนวน 1,678,314 คน
 2. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ มีนักท่องเที่ยวจำนวน 1,269,524 คน
 3. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง มีนักท่องเที่ยวจำนวน 1,078,105 คน
 4. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวจำนวน 822,374 คน
 5. อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี มีนักท่องเที่ยวจำนวน 739,924 คน
 6. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวจำนวน 492,561 คน
 7. อุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร มีนักท่องเที่ยวจำนวน 449,512 คน
 8. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา มีนักท่องเที่ยวจำนวน 436,432 คน
 9. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี มีนักท่องเที่ยวจำนวน 414,160 คน
 10. อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี มีนักท่องเที่ยวจำนวน 411,848 คน

สร้างรายรับให้กับสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งหมด 133 แห่ง ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 รวม 1,594,060,815 บาท

อุทยานที่มีรายรับมากที่สุด 5 อันดับแรก
  1. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ มีรายรับทั้งหมด 300,123,715 บาท
  2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา มีรายรับทั้งหมด 140,667,362 บาท
  3. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา มีรายรับทั้งหมด 114,114,361 บาท
  4. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีรายรับทั้งหมด 112,655,793 บาท
  5. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีรายรับทั้งหมด อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 112,437,225 บาท