โรงเรียนอินเตอร์แข่งเดือด ยึดหัวเมือง’เชียงใหม่-ภูเก็ต-อีอีซี’

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติโตไม่หยุด ลงทุนยึดหัวเมืองใหญ่ “เชียงใหม่-ภูเก็ต-ชลบุรี” ซื้อหลักสูตรแบรนด์ดังจากต่างชาติ แย่งเด็กไทย-จีน-ญี่ปุ่น-ฝรั่ง โขกค่าเทอมแพงกว่าไทย 5 เท่า ภูเก็ตเตรียมเปิดเพิ่มอีก 4 แห่ง ชลบุรีดันโรงเรียนสามัญ 3 ภาษา ชูจุดขายค่าเรียนถูกกว่า 5 เท่า

 

ธุรกิจ ร.ร.นานาชาติเชียงใหม่พุ่ง

นางอัมพร กมลโกมุท เจ้าของโรงเรียนนานาชาติในเครือ “Ambassador Project” เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ธุรกิจการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลากว่า 10 ปี ได้สร้างโรงเรียนนานาชาติ 6 แห่ง และปีนี้อยู่ระหว่างลงทุนก่อสร้างใหม่อีก 2 แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง มีมูลค่ารวมมากกว่า 600 ล้านบาท และแผนงานในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทางเครือเตรียมลงทุนสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ International Vocational College เพื่อสร้างมาตรฐานให้เด็กนักเรียนที่สนใจเรียนเฉพาะทางด้านอาชีพมีขีดความสามารถด้านภาษา ทั้งนี้ แนวโน้มของตลาดธุรกิจโรงเรียนนานาชาติมีทิศทางที่ดีมาก ในรอบกว่า 10 ปี พบว่ามีการขยายตัวสูงมากของฐานลูกค้าทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติ ซึ่งสัดส่วนนักเรียนคนไทยประมาณ 50-60% นักเรียนชาวจีนประมาณ 30-50% และที่เหลือ คือ สหรัฐอเมริกา เกาหลี และอื่น ๆ

“ฐานนักเรียนจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะคนจีนมีความต้องการมาพำนักระยะยาวที่เชียงใหม่ การมีโรงเรียนนานาชาติรองรับจึงตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่ม long stay ที่มีบุตรหลานมาอยู่ด้วย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของเครือ Ambassador Project จึงต้องทำให้สอดคล้องกับเทรนด์ปัจจุบัน เน้นความหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่ต้องพัฒนาควบคู่กัน ทั้งนี้ ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจการศึกษานานาชาติมีสูงมากขึ้น ทำให้ต้องปรับตัวตลอดเวลา มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาให้ทันโลก ไม่ได้เน้นเฉพาะเด็กนักเรียนต่างชาติ แต่อยากเห็นความเสมอภาคทางด้านภาษาของเด็กไทยให้เท่ากับเด็กต่างชาติอื่น ๆ เพื่อการพัฒนา และสามารถต่อยอดสู่การแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้าน”

สำหรับอัตราค่าเล่าเรียนไม่ได้ตั้งสูง เป็นราคาที่สมเหตุสมผล มีนโยบายลด แลก แจก แถม ให้ผู้ปกครองเข้าถึงได้ โดยเฉลี่ยระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเล่าเรียนต่อเทอมอยู่ระหว่าง 42,350-86,350 บาทต่อเทอม ส่วน Unity Concord International School (UCIS) เป็นโรงเรียนนานาชาติในระบบหลักสูตรอินเตอร์ ระดับชั้น Nursery-G 12 ค่าเล่าเรียนต่อเทอมอยู่ที่ 71,500-137,500 บาท เฉลี่ยเด็กนักเรียน 1 คนของ UCIS มีค่าเล่าเรียนต่อปีอยู่ที่ 143,000-275,000 บาท เป็นต้น

ด้านนายวีรเทพ ชวาลา กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ (Bright Seeds International Kindergarten School) เปิดเผยว่า การขยายตัวของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นในลักษณะของครอบครัว และมีความต้องการให้ลูกได้เรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลที่มีมาตรฐาน โดยโรงเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ “Kids Kingdom International Kindergarten” ย่านสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกัน ใช้หลักสูตร International Preschool Curriculum (IPC) จากสหรัฐอเมริกา อัตราค่าเล่าเรียนเทอมละ 80,000 บาท

นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ กล่าวว่า จากข้อมูลของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ข้อมูลต้นปี 2562 มีโรงเรียนนานาชาติ 15 โรง มีนักเรียนนานาชาติศึกษาอยู่ 2,800 คน แยกเป็น คนไทย 739 คน คนจีน 372 คน เกาหลี 318 คน สหรัฐอเมริกา 495 คน ซึ่งชาวต่างชาติทั้งหมดเป็นการพำนักระยะยาว (long stay)

ภูเก็ตเตรียมเปิดเพิ่ม 4 ราย

นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันในจังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนนานาชาติ 12 แห่ง มีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติรวม 3,413 คน ทั้งนี้ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติถือว่าดี ในปีการศึกษา 2563 มีข้อมูลผู้มาติดต่อที่จะขออนุญาตเปิดโรงเรียนนานาชาติเพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอถลาง เป็นการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ ค่าเทอมสูงมากประมาณ 2-4 แสนบาทต่อคนต่อปี

สำหรับโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต 12 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนนานาชาติมอนเตสโซรี่เฮาส์ ภูเก็ต 2.โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต 3.โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทภูเก็ต 4.โรงเรียนนานาชาติปาล์มเฮ้าส์ 5.โรงเรียนนานาชาติอิแมจิเนชั่นแพสชั่น 6.โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ 7.โรงเรียนนานาชาติคิว เอสไอ 8.โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย 9.โรงเรียนนานาชาติโอ๊ค มีโดว์ 10.โรงเรียนนานาชาติบัดส์ ภูเก็ต 11.โรงเรียนนานาชาติเบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ต และ 12.โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเรนโบว์ โดยแต่ละแห่งมีค่าเทอม แยกตามระดับชั้นการเรียนโดยเฉลี่ย/ปี (3 เทอม) ประกอบด้วย เตรียมอนุบาล 218,000 บาท ระดับอนุบาล 259,000 บาท ระดับประถมศึกษา 292,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา 358,000บาท

ชลบุรีตั้ง ร.ร.นานาชาติรับ EEC

ด้านนายจักรรัตน์ เรืองรัตนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนากรแอสเซท จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงเรียนใน จ.ชลบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ได้เริ่มทำธุรกิจโรงเรียนมาประมาณ 17-18 ปีแล้ว ปัจจุบันมี 3 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสายสามัญ 2 แห่ง คือ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และโรงเรียนไตรนิธิ สอนระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรไทย 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ 2 แห่ง และโรงเรียนเทคนิคสว่างบริบูรณ์วิทยา สอนระดับอาชีวะ 3 ภาษา จำนวนนักเรียนเฉลี่ยแต่ละแห่งประมาณ 4,500-15,000 คน แบ่งเป็นเด็กไทย 70% เด็กต่างชาติ 30% กำลังก่อสร้างโรงเรียนสามัญใหม่อีก 1 แห่ง เปิดสอน 3 ภาษาในปีการศึกษา 2563 และในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติเพิ่มอีก 1 แห่ง รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ทิศทางการแข่งขันของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในชลบุรีมีการเปิดเพิ่มเรื่อย ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจจากกรุงเทพฯซื้อแบรนด์ของต่างชาติเข้ามาลงทุน

“ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติการแข่งขันสูงขึ้นเกิดจาก 2 เหตุผล 1.อัตราการเกิดของเด็กน้อยลง โรงเรียนจะมีลูกค้าน้อยลง แต่ซัพพลายโรงเรียนยังเยอะอยู่ 2.การแข่งขันมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ในอดีตเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงกับโรงเรียนเอกชน แต่ตอนหลังนักธุรกิจหันมาลงทุนโรงเรียนอินเตอร์มากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอินเตอร์ด้วยกันมากขึ้น แต่โรงเรียนรัฐบาลการบริหารสู้โรงเรียนเอกชนไม่ได้ แต่มีความได้เปรียบเรื่องงบประมาณ ต้นทุน โรงเรียน 3 ภาษาของเราค่าเล่าเรียนถูกกว่าโรงเรียนอินเตอร์ 1 ใน 5 เท่า ประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อหัวต่อเทอม ถ้าเทียบกับโรงเรียนนานาชาติทั่วไป ค่าเล่าเรียนประมาณ 80,000-120,000 บาทต่อหัวต่อเทอม”

รายงานข่าวจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่า ปัจจุบัน จ.ชลบุรีมีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 10 แห่ง มีนักเรียนรวมกันประมาณ 3,382 คน การเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการสอนทั้งภาษาอังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น-ไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ