มรภ.อุดรธานี เตรียมจัดแข่งกีฬา“บ้านเชียงเกมส์”กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี’62

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดแถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “บ้านเชียงเกมส์” ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “เกมส์แห่งมิตรภาพ และไมตรี” ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, ดร.ธนาดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี, นายวีรชน ประดับศรี ผู้อำนวยการกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี , นายธนกร วีรชาติยานุกูล ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุดรธานี, นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมแถลงข่าว โดยมี อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้บริหาร คณาจารย์ สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม

ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ ประธาน ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2520 ที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม และได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานสายใยความรัก สามัคคี มีมิตรภาพ และความสมานฉันท์ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์บุคลากรพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้าน ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มรภ.อุดรธานี กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า บ้านเชียงเกมส์ เนื่องจากเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี ได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียง ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “เกมส์แห่งมิตรภาพ และไมตรี” อันมีความหมายว่า ชาวราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง ร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งที่อยู่เหนือชัยชนะในการแข่งขัน ก็คือมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีกัน นอกจากนี้ ยังได้นำ “คุณทองโบราณ” ซึ่งเป็นมาสคอต ประจำ จ.อุดรธานี มาเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค และมาสคอตของการแข่งขันด้วย

การแข่งขันกีฬานักเรียน “บ้านเชียงเกมส์“ จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-19 ธันวาคม 2562 จากนั้นจะเป็นการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญชวนชาวอุดรธานีและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับคณะนักกีฬา “บ้านเชียงเกมส์“ ที่จะเดินทางมาแข่งขันกีฬาใน จ.อุดรธานี และขอเชิญชวนมาร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจ นักกีฬาในโอกาสเดียวกันด้วย