ภูเก็ตเตรียมคลายล็อกเปิดเมือง รอมติคณะกก.โรคติดต่อ วันนี้

ภูเก็ต

ภูเก็ตเตรียมคลายล็อกเปิดเมือง รอการเห็นชอบจากมติคณะ กก.โรคติดต่อในวันที่ 31 ส.ค.นี้

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดเล็ก มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ก่อนที่คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่บังคับใช้อยู่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

นายพิเชษฐ์กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของการปิดเมืองภูเก็ตที่ผ่านมา ส่งผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนต่อคนแต่ละกลุ่มอย่างไร รวมถึงการพิจารณาสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดภายในจังหวัดสูง จากตรวจเชิงรุกด้วย ATK สูงในกลุ่มแรงงานอาจไม่ได้รับผลพวงของภูเก็ตแซนด์บอกซ์เท่าไหร่นัก และหลายจังหวัดติดเชื้อโควิดมากกว่าภูเก็ต แต่ไม่จำกัดการเข้าเมือง

ดังนั้น ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้เปิดเมืองแบบมีเงื่อนไข เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวคนไทยเข้ามา เพื่อทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตดีขึ้น ทั้งนี้ที่ประชุมจะนำผลการหารือครั้งนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 31 ส.ค.นี้

“เมื่อพิจารณาตามสถานการณ์แล้ว เห็นว่าการเปิดเมืองดีกว่าแต่เป็นการเปิดแบบมีเงื่อนไข คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงทุกจังหวัด ทุกคนต้องมีมาตรการฉีดวัคซีนครบโดส มีผลตรวจโควิดไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงมายืนยัน ส่วนบางกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวอาจลดเงื่อนไข เป็น 48 ชั่วโมง ยังมีกลุ่มปลีกย่อยที่จะมาหาญาติ มางานศพ ฯลฯ ตามเหตุผลความจำเป็นอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจะเห็นด้วยหรือไม่” นายพิเชษฐ์กล่าว

ขณะเดียวกัน ศบค.ได้ผ่อนคลาย ให้สายการบินสามารถบินได้แล้ว แต่ถ้าภูเก็ตยังปิด คนมีธุระก็บินเข้ามาไม่ได้ คนที่จะกลับออกไปก็ไปไม่ได้ จึงควรให้สอดคล้องกัน

นายพิเชษฐ์กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญ มองว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่คนได้รับการวัคซีนจำนวนมาก และคนที่ฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วถึง 75% โดยภาพรวมเกิดภูมิคุ้ม

กันหมู่ได้ คนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามาได้ฉีดวัคซีนมาแล้ว นักท่องเที่ยวในโครงการแซนด์บอกซ์ก็ฉีดวัคซีนมาแล้ว และต้องมาตรวจทำหาเชื้อซ้ำอีก 3 ครั้งภายใน 14 วัน น่าจะปลอดภัย แต่ปัจจุบันภูเก็ตยังปิดเมืองอยู่ ขณะที่อีกหลายจังหวัดติดเชื้อมากกว่าภูเก็ต แต่ไม่จำกัดการเข้าเมือง

“เราเชื่อว่าวัคซีนที่รัฐบาลให้มามีประสิทธิภาพสูงแน่นอน แต่ถ้าจะรอฉีดวัคซีนเข็ม 3 จึงจะเปิดภูเก็ตได้นั้น ต้องฉีดให้ครบทุกคน อาจจะได้ 70-80% ทั้งเดือนกันยายนนี้ เราอาจจะสายไปแล้ว คนที่เดือดร้อนจะมีมากกว่านี้”

ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาจากแซนด์บอกซ์ แต้ถ้าได้นักท่องเที่ยวคนไทยเข้ามาต้องฉีดวัคซีนมาต้องสวอบก่อนเข้ามา ภาพรวมตรงนี้น่าจะดี จึงหารือกันในช่องทาง ที่จะเข้ามา ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

Advertisement

ทางด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การหารือวันนี้เป็นการหารือรอบนอกเรื่องการเข้ามาภูเก็ต ต้องฟังความเห็นหลายด้านระหว่างการควบคุมโรคกับเศรษฐกิจว่าสมดุลอย่างไร

“เรื่องเปิดด่าน ถ้ามีคนเดินทางเข้ามามีการเพิ่มการเคลื่อนไหว มีโอกาสทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะว่ามีคนเดินทางเข้ามา ขณะที่การติดเชื้อของประเทศไทยค่อนข้างสูง แต่เศรษฐกิจอาจดีขึ้นเพราะมีการเคลื่อนไหว จากนั้นเมื่อเปิดแล้ว ถ้าตัวเลขติดเชื้อสูงมาก อาจมีการทบทวนกัน ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายวันตอนนี้เพิ่มขึ้นจากการตรวจเชิงรุกในสถานที่ชุมชนแออัดและ การสุ่มตรวจในพื้นที่ต่าง ๆ ส่วนโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์เดินหน้าต่อ ทางจังหวัดมีการติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายสำคัญ” นายแพทย์กู้ศักดิ์กล่าว

ทางด้านนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันเชื้อโควิดที่ระบาดในพื้นที่มากขึ้นเป็นเชื้อกลายพันธุ์เดลต้ากระจายตัวเร็วมาก ที่ผ่านมาจังหวัดและฝ่ายปกครองมีมาตรการทางสังคม ได้พยายามดำเนินการมาตลอด

“ภาคเอกชนอยากเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเปิดแล้วเราเสนอระบบ SHABA ให้โรงแรมที่พักต่าง ๆ นำไปใช้ด้วย เสนอว่า ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอยากให้ตรวจ 2 ครั้ง ถ้าอยู่เกิน 5 วัน ครั้งที่ 1 ทำ Rapid Antigen Test เมื่อจะเข้ามาให้จองโรงแรมในระบบ SHABA ก่อนเข้ามา และ ตรวจ Rapid Antigen Test เมื่อมาถึง ต้องใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะ ต้องเช็กอิน ขณะพักอยู่ในภูเก็ต ถ้าอยู่เกินวันที่ 5 ให้ตรวจอีกครั้ง ด้วยชุดตรวจ ATK นำผลตรวจรายงานเข้าระบบ SHABA ซึ่งเป็นระบบที่ได้วางกันไว้แล้ว กับภูเก็ตแซนด์บอกซ์ เพราะภูเก็ตเป็นพื้นที่ทดลองนำร่องแล้วจึงเสนอระบบนี้ให้พิจารณา กับการจะเปิดเมือง” นายธเนศกล่าว

ทางด้านนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งปิดภูเก็ตมาเป็นเวลา 1 เดือน เป็นบทพิสูจน์ ได้ว่าเราใช้เวลามากไปแล้ว

“มีการกล่าวหาว่า เราอุ้มแซนด์บอกซ์ จะต้องขยับให้กลุ่มขายของต่าง ๆ และนักท่องเที่ยวคนไทย ที่มีการเรียกร้องกันมาพอสมควร ส่วนการติดเชื้อในจังหวัดตอนนี้เกิดจากแหล่งชุมชนแออัด แคมป์คนงาน ส่วนการงดดื่มแลกอฮอล์ตามคำสั่งจังหวัดพบว่า ไม่ทำให้ตัวเลขติดเชื้อลดลง คิดว่าน่าจะมีโมเดลในการเปิดเมือง กระแสรับคนเข้ามาอย่างเข้มข้น น่าจะทำให้ประชาชนผ่อนคลายถ้าไม่ขยับจะเหนื่อยกว่าเดิม” นายธนูศักดิ์ กล่าว

ทางด้านนางพนัชกร ใจเย็น อุปนายกฝ่ายการตลาดในประเทศ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตอนนี้คนที่ติดเชื้อจำนวนมากคือกลุ่มแรงงานต่างด้าว

“ทางจังหวัดต้องควบคุมไม่ให้กลุ่มคนติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวกระจายออกมา ไม่ใช่ไปบล็อกนักท่องเที่ยว หรือคนที่อยากเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้วมาไม่ได้ ตอนนี้สายการบินจะเริ่มทำการบิน ถ้าเราเงื่อนไขเยอะไม่มีนักท่องเที่ยว สายการบินจะต้องจอดเพราะเขาบินไม่ได้ ดังนั้นถ้าจะเข้ามาต้องมีวัคซีนสองเข็มและผลตรวจสวอพก่อนเข้ามา” นางพนัชกรกล่าว

ทางด้านนางสาวสุพัตรา จารุอริยานนท์ นายกสมาคมโรงแรมป่าตอง กล่าวว่า ทางจังหวัดต้องแยกระหว่างคนที่ติดเชื้อในจังหวัดกับคนที่เอาเชื้อเข้ามาติด ซึ่งตอนนี้ ต้องเอามาตรการคนในจังหวัดก่อน ทำการคลีนให้เสร็จเรียบร้อยจึงจะเปิดรับคนนอกเข้ามา