ขอนแก่น สั่งปิดเรียน 14 วัน งดจัดงานวันเด็ก หลังปีใหม่ทำยอดโควิดพุ่ง

รร.ขอนแก่น

ผู้ว่าฯขอนแก่น สั่งปิดโรงเรียน 14 วัน ทั้งจังหวัด งดจัดงานวันเด็กปี 2565 ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณาเวิร์คฟอร์มโฮม หลังยอดติดโควิดช่วงปีใหม่พุ่ง 232 ราย

วันที่ 3 มกราคม 2565 ข่าวสดรายงานว่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น มีมติยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

หลังพบจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดรายใหม่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ 1 มกราคม 2565 เพียงวันเดียวที่ผลการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด รวม 232 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อโควิดที่มากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนเทศกาล

โดยเฉพาะในสายพันธ์โอไมครอนที่แพร่ระบาดได้ง่าย จากการรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนั้นมาตรการที่เข้มงวดจึงจำเป็นที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น จะต้องทำทันทีด้วยการมีคำสั่งปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัด

รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัด ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยให้จัดกระบวนการการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดในรูปแบบของออนไลน์แทน ขณะที่สถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษหรือมีลักษณะที่เป็นที่พักประจำยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนได้แต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากสถานศึกษาและห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมเด็ดขาด

ขณะเดียวกันจังกวัดยังคงขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนพิจารณาดำเนินการตามมาตรการปฎิบัติงานนอกสถานที่ หรือสถานประกอบการและสถานที่อื่น ๆ หรือ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปแบบของการสลับวันทำงาน การทำงานแบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม รวมไปถึงการงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 อย่างเด็ดขาด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดยังคงมีการกำหนดให้ส่วนงานราชการทุกแห่งทำการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ให้กับพนักงานในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อพนักงานเริ่มเข้าปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในภาพรวมทั้งหมด อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวที่กำหนดขึ้นนั้นมีผลทันที


หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามความผิด มาตรา 9,10 และ 18 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 35 และ 52 ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งยังคงมีความผิด ในข้อ 4 ตามความผิดมาตรตรา 34 และ 51 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท