งบฯกำไร-ขาดทุน เจ๊เกียว ก่อนประกาศขายกิจการ เชิดชัยทัวร์

เจ๊เกียว

นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 เศรษฐกิจไทยดิ่งหัวลงจากมาตรการสาธารณสุข-ล็อกดาวน์ ร่วม 2 ปีเต็ม ผู้ประกอบการ-ธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก ที่มี “สายป่านสั้น” ทยอยปิดกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เคราะห์ซ้ำกรรมซัดด้วยวิกฤตด้านพลังงาน จากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน กลายเป็น “วิกฤตซ้อนวิกฤต” จนทำให้ เจ๊เกียว-สุจินดา เชิดชัย เจ้าของรถทัวร์ยักษ์ใหญ่ต้องปิดประกาศขายกิจการ “เชิดชัย กรุ๊ป”

ข้อมูลจากกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า “เชิดชัยทัวร์” ที่มี “เจ๊เกียว” เป็นกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทอย่างน้อย 7 บริษัท ตลาดการส่งงบการเงิน “กำไรขาดทุน” ตลอด 8 ปี ดังนี้

1.บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 10 มิ.ย. 2523 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

Advertisment

งบฯกำไรขาดทุน ปี’64 รายได้รวม 530 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.9 ล้านบาท
ปี’63 รายได้รวม 829 ล้านบาท กำไรสุทธิ 40.4 ล้านบาท
ปี’62 รายได้รวม 1,105 ล้านบาท กำไรสุทธิ 51.6 ล้านบาท
ปี’61 รายได้รวม 1,017 ล้านบาท กำไรสุทธิ 38.1 ล้านบาท
ปี’60 รายได้รวม 889 ล้านบาท กำไรสุทธิ 36.4 ล้านบาท
ปี’59 รายได้รวม 1,254 ล้านบาท กำไรสุทธิ 36.8 ล้านบาท
ปี’58 รายได้รวม 1,288 ล้านบาท กำไรสุทธิ 30.8 ล้านบาท

2.บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 3 สิงหาคม 2525 ทุนจดทะเบียน 76 ล้านบาท

งบฯกำไรขาดทุน ปี’63 รายได้รวม 85 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.5 ล้านบาท
ปี’62 รายได้รวม 365 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8 ล้านบาท
ปี’61 รายได้รวม 498 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9.1 ล้านบาท
ปี’60 รายได้รวม 756 ล้านบาท กำไรสุทธิ 10.7 ล้านบาท
ปี’59 รายได้รวม 326 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8.4 ล้านบาท
ปี’58 รายได้รวม 407 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4.3 ล้านบาท

3.บริษัท เชิดชัย บัส แอนด์ พาร์ท จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 9 ตุลาคม 2532 ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

Advertisment

งบฯกำไรขาดทุน ปี’63 รายได้รวม 163,935 บาท ขาดทุนสิทธิ 2.6 ล้านบาท
ปี’62 รายได้รวม 7.6 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2.3 ล้านบาท
ปี’61 รายได้รวม 12.6 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.8 ล้านบาท
ปี’60 รายได้รวม 13.5 ล้านบาท กำไรสุทธิ 207,320 บาท
ปี’59 รายได้รวม 17.9 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 2.9 ล้านบาท
ปี’58 รายได้รวม 25 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 7.9 ล้านบาท
ปี’57 รายได้รวม 14.7 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 3.7 ล้านบาท

4.บริษัท กิจการราชสีมายานยนต์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 11 ธันวาคม 2524 ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท

งบฯกำไรขาดไทย ปี’63 รายได้รวม 18 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 269,001 บาท
ปี’62 รายได้รวม 35 ล้านบาท กำไรสุทธิ 182,113 บาท
ปี’61 รายได้รวม 26 ล้านบาท กำไรสุทธิ 203,340 บาท
ปี’60 รายได้รวม 29 ล้านบาท กำไรสุทธิ 341,809 บาท
ปี’59 รายได้รวม 24 ล้านบาท กำไรสุทธิ 312,696 บาท
ปี’58 รายได้รวม 21 ล้านบาท กำไรสุทธิ 278,486 บาท
ปี’57 รายได้รวม 52 ล้านบาท กำไรสิทธิ 1.3 ล้านบาท

5.บริษัท เกลียวเวิล์ด จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 24 พฤศจิกายน 2548 ทุนจดทะเบียน 19.9 ล้านบาท

งบฯกำไรขาดทุนปี’63 รายได้รวม 20 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 5,372 บาท
ปี’62 รายได้รวม 22 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 2.4 ล้านบาท
ปี’61 รายได้รวม 26 ล้านบาท กำไรสุทธิ 185,168 บาท
ปี’60 รายได้รวม 25 ล้านบาท กำไรสุทธิ 164,043 บาท
ปี’59 รายได้รวม 28 ล้านบาท กำไรสุทธิ 160,174 บาท
ปี’58 รายได้รวม 26 ล้านบาท กำไรสุทธิ 647,334 บาท
ปี’57 รายได้รวม 80 ล้านบาท กำไรสุทธิ 290,719 บาท

6.บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 25 สิงหาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท

งบฯกำไรขาดทุน ปี’64 รายได้รวม 160 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3.9 ล้านบาท
ปี’63 รายได้รวม 381 ล้านบาท กำไรสุทธิ 13.1 ล้านบาท
ปี’62 รายได้รวม 368 ล้านบาท กำไรสุทธิ 11.8 ล้านบาท
ปี’61 รายได้รวม 78 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.8 ล้านบาท
ปี’60 รายได้รวม 76 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3.1 ล้านบาท
ปี’59 รายได้รวม 29 ล้านบาท กำไรสุทธิ 730,828 บาท

7.บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 8 มกราคม 2533 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

งบฯกำไรขาดทุน ปี’63 รายได้รวม 1,186 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3.2 ล้านบาท
ปี’62 รายได้รวม 1,240 บาท กำไรสุทธิ 3.7 ล้านบาท
ปี’61 รายได้รวม 1,286 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.8 ล้านบาท
ปี’60 รายได้รวม 1,312 ล้านบาท กำไรสุทธิ 241,509 บาท
ปี’59 รายได้รวม 1,149 ล้านบาท กำไรสุทธิ 65,847 บาท
ปี’58 รายได้รวม 1,207 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1.3 ล้านบาท
ปี’57 รายได้รวม 1,074 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 386,030 บาท