ม.แม่โจ้ ออร์เดอร์ต้นกล้ากัญชาทะลัก จำกัดซื้อได้ไม่เกิน 5 ต้น/คน

ม.แม่โจ้ออร์เดอร์จองต้นกล้ากัญชาทะลัก หลังขายไปแล้ว 5 หมื่นต้น สินค้าไม่พอขาย ต้องวางกฎซื้อได้ไม่เกิน 5 ต้น/คน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการเปิดเสรีกัญชา กัญชง ซึ่งได้ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปลูก เสพ สูบ สามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อกำหนดและการนำไปใช้บางอย่างจำเป็นต้องได้รับการควบคุม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศเปิดขายต้นกล้าพันธุ์กัญชาสายพันธุ์แม่โจ้ 03 อายุประมาณ15-20 วัน ยังไม่ทราบเพศ ในราคาต้นละ 30 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งนี้ ได้ผลตอบรับจากประชาชนดีมากและมีผู้ที่ต้องการต้นกล้าพันธุ์กัญชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างล้นหลาม ซึ่งที่ผ่านมามีการจำหน่ายไปแล้วประมาณ 5 หมื่นต้น จนปริมาณต้นกล้าที่มีการจัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.65 ต้องจำกัดจำนวนให้ประชาชนซื้อได้รายละไม่เกิน 5 ต้น เพื่อเร่งทำการเพาะต้นกล้า ซึ่งทางศูนย์มีศักยภาพในการที่จะเพาะต้นกล้าได้ถึง 1 ล้านต้น

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐกล่าวว่า หลังจากผ่านช่วงสิ้นเดือน มิ.ย.65 แล้ว คาดว่าน่าจะเพาะต้นกล้าได้จนมากพอสามารถตอบสนองความต้องการได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในรายที่ต้องการซื้อครั้งละเป็นจำนวนมากเพื่อปลูกในเชิงอุตสาหกรรม มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายว่าผู้ที่จองซื้อและโอนเงินจ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนจะได้รับการจัดสรรต้นกล้าให้ก่อนตามลำดับ และจะจัดลำดับความสำคัญเป็นพิเศษให้กับประชาชนรายย่อยที่ซื้อจำนวนจำกัดไม่เกิน 5 ต้น ก่อนเป็นลำดับแรกด้วย

ซึ่งผู้ที่สนใจต้องจองซื้อล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อจัดสรรและนัดหมายรับตามลำดับ ขณะนี้มีการจองซื้อล่วงหน้าจำนวนมาก รายละตั้งแต่หลักร้อยต้นไปจนถึงหลักแสนต้น รวมยอดการจองซื้อล่วงหน้าในขณะนี้แล้วหลายแสนต้น

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจุดยืนและเจตนารมณ์แน่วแน่ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา ตลอดจนการปลูกและการผลิตทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกัญชาว่ามีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงต้นกล้ากัญชาที่เปิดจำหน่ายให้ประชาชนด้วย ที่ต้องการให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ


อีกทั้งต้องใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่สนับสนุนให้มีการนำไปใช้ในเชิงสันทนาการอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน ที่ต้องได้รับการควบคุมดูแลกำกับอย่างเข้มงวด

สำหรับสายพันธุ์กัญชาแม่โจ้ 03 ว่า เป็นกัญชาสายพันธุ์ไทยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิจัยพัฒนาสายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อิสระ 03 ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่มอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำมาทำการวิจัยพัฒนาสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยสายพันธุ์แม่โจ้ 03 นั้นมีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถออกดอกได้ปีละ 3 ครั้ง และทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้เป็นอย่างดี เหมาะสมต่อสภาพอากาศของประเทศไทยที่ค่อนข้างร้อนจัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ