โควิดชลบุรี ติดเชื้อวันเดียวทะลุ 2 พันราย รวม ATK

ชลบุรีติดเชื้อกว่า 2 พันราย

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด วันนี้วันเดียวทะลุ 2 พันราย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี โพสต์แจ้งรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น “ระลอกเดือนมกราคม 2565” ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อกว่า 2 พันราย แยกเป็น RT-PCR จำนวน 161 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 1,936 ราย รวม 2,097 รายโดยระบุว่า

วันนี้จังหวัดชลบุรีมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 161 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 1,936 ราย มาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยมีมาตรการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น

1. วัคซีนเป็นหลัก วัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าสู่โรคประจำถิ่น เพราะช่วยการลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ยังมีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นจำนวนมาก โดยมีข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดชลบุรีที่ได้วัคซีนไม่ครบมีอัตราเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบประมาณ 10 เท่า

2. รู้จักป้องกัน ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการผ่อนคลายมาตรการเนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนลดความรุนแรงลง แต่ยังคงมีการระบาด จึงแนะนำให้ยังคงเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ใส่ตามความสมัครใจโดยการแนะนำของสาธารณสุข

Advertisment

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2565 ข้อ ๓ การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น

ชลบุรีติดเชื้อกว่า 2 พันราย
ภาพจากเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี