ค้าชายแดน “เชียงราย” โต รัฐฉานซื้อวัสดุก่อสร้างพุ่ง

ด่านแม่สาย

ค้าชายแดน 5 เดือนพุ่งกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท ด่านเชียงของฮอตสุด มูลค่าส่งออกกว่า 2 หมื่นล้านบาท ด่านแม่สายกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างขยายตัวสูงดีมานด์ในรัฐฉานเร่งก่อสร้าง

นางสาวผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงกรณีที่ธนาคารกลางเมียนมา ออกประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ในเมียนมาระงับการชำระหนี้เงินกู้ด้วยเงินสกุลต่างประเทศนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน ปัจจุบันการค้าชายแดนจังหวัดเชียงรายในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 3 ด่านคือ ด่านแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นทุกด่าน

โดยเฉพาะด่านเชียงของมียอดการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนตอนใต้เพิ่มขึ้น ส่วนด่านพรมแดน จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา และด่านพรมแดน อ.แม่สาย ยังไม่เปิดให้ประชาชนเดินข้ามไปมาได้ แต่การนำเข้าและส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด่านแม่สายกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างมีความต้องการสูงมากเนื่องจากหลายเมืองของเมียนมา โดยเฉพาะรัฐฉานกำลังเร่งพัฒนาและสร้างเมืองใหม่ ทั้งนี้ รูปแบบการชำระเงินของการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทย-เมียนมาส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินบาท ซึ่งเป็นข้อตกลงของทั้ง 2 ประเทศ

สำหรับสินค้านำเข้าจากเมียนมากลุ่มสินค้าเกษตร อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส้ม พืชผัก รวมถึงแร่ ไม้สัก ไม้แปรรูปแหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้การค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา สามารถชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทได้ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างทางการไทยและเมียนมา โดยเริ่มใช้ที่ด่านพรมแดนท่าขี้เหล็ก-แม่สาย และด่านพรมแดนเมียวดี-แม่สอด ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2565

โดยชำระเงินผ่านอิรวดีแบงก์ของเมียนมา และธนาคารกสิกรไทยที่ได้จับมือกัน ซึ่งพบว่ามีผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ หันมาใช้เงินบาทในการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกันมากขึ้น เนื่องจากสะดวกและคล่องตัว ค่าธรรมเนียมไม่แพง และไม่มีความเสี่ยง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย รายงานภาวะการค้าชายแดนและผ่านแดน 5 เดือนแรก ปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม) มีการส่งออกและนำเข้ากับ 3 ประเทศคือ สปป.ลาว, เมียนมา และจีน (ตอนใต้) โดยด่านเชียงของ มีมูลค่าส่งออกช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 20,456,212,261.08 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 4,266,807,744.81 ล้านบาท

ด่านเชียงแสน มูลค่าส่งออก 2,833,781,423.58 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 109,719,781.78 ล้านบาท และด่านแม่สาย มูลค่าส่งออก 7,553,517,428.61 ล้านบาท และมูลค่านำเข้า 1,154,263,157.30 ล้านบาท รวมมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน 3 ด่านอยู่ที่ 36,374,301,797.16 ล้านบาท

ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2565 การส่งออก-นำเข้าระหว่างไทยและจีนตอนใต้ ลาวและเมียนมา มีมูลค่าการค้ารวม 13,662.93 ล้านบาท มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 12,588.53 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) มูลค่า 9,856.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.30 ส่งออกไปสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา มูลค่า 2,230.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.71 และส่งออกไป สปป.ลาว มูลค่า 502.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.99

ขณะที่มูลค่าการนำเข้า มีมูลค่า 1,074.40 ล้านบาท เป็นการนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) มูลค่า 851.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.22 นำเข้าจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา มูลค่า 199.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.59 และนำเข้าจาก สปป.ลาว 23.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.19


สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนจังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลค่าการค้ารวม 13,662.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ 4154.14 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการส่งออกผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ทุเรียน มังคุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ