หมอยงแนะ โควิดเปลี่ยนแล้ว การตรวจ ATK ก็ควรเปลี่ยนตาม

หมอยงแนะเรื่องการตรวจโควิด

หมอยงแนะ คนปกติทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK เช่น นักเรียนไปโรงเรียน การร่วมประชุม ควรตรวจ ATK ในผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ หรือไปสัมผัสกับผู้ป่วยมา หากขึ้น 2 ขีดให้เข้ารับการรักษาไม่จำเป็นต้องทำ RT PCR อีก 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

นพ.ยงระบุว่า เราต้องยอมรับว่า covid ไม่ได้หายจากเราไป เราจะต้องอยู่กับ covid-19

ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทาน ไม่ว่าจะจากวัคซีน หรือการติดเชื้อ ความรุนแรงของโรคลดลง ปัญหาอยู่ในกลุ่มเปราะบาง โรคเรื้อรัง

แนวทางการปฏิบัติการตรวจ ATK จึงมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

ในคนปกติทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องตรวจ ATK เช่น นักเรียนจะไปโรงเรียน การเข้าร่วมประชุม การตรวจ ATK ควรทำในผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ หรือไปสัมผัสกับผู้ป่วย คือสัมผัสโรคมานั่นเอง

การปฏิบัติของโรงเรียนที่ให้นักเรียนตรวจทุกสัปดาห์จึงไม่มีความจำเป็น จะตรวจเฝ้าระวังเฉพาะผู้ที่มีอาการของโรค หรือผู้สัมผัสโรค หรือคิดว่าตัวเองเสี่ยงในการเกิดโรค และทุกคนจะต้องรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์

ผู้สัมผัสโรคจะตรวจเมื่อมีอาการ หรือตรวจในวันที่ 3 และ 5-7 ของการสัมผัสโรค ถ้าให้ผลลบก็น่าจะปลอดภัยจากการติดโรค

ในผู้ที่ตรวจ ATK ได้ 2 ขีด ให้เข้ารับการรักษา ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจอีก ให้กักตัวเอง 5 วัน และเข้มงวดป้องกันเมื่อออกสู่สังคมอีก 5 วัน ไม่ใช่ว่าตรวจ ATK แล้วพบว่าขีดเดียวแล้วจะทำอะไรก็ได้ ระยะลดการแพร่เชื้อควรจะเกิน 10 วันไปแล้ว

เมื่อตรวจ ATK เป็นบวกหรือ 2 ขีด ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ RT PCR อีก จะทำ RT PCR ในรายที่สงสัยสัมผัสโรค หรือผู้ที่มีอาการต้องสงสัย และ ATK ให้ผลลบ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

การปฏิบัติตนต่าง ๆ จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คำนึงถึงผลประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด ให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายในภาพรวมตามสถานการณ์