โลตัส-กทม.ต่อโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน-ไม่เทรวม มอบอาหารพนักงานกวาดถนน

โลตัสส์ กทม กินได้ไม่ทิ้งกัน
โลตัสจับมือ กทม. ต่อยอดโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน - ไม่เทรวม เดินหน้าบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านโลตัส โก เฟรช ให้พนักงานกวาดถนน

โลตัสจับมือ กทม. ต่อยอดโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน-ไม่เทรวม เดินหน้าบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านโลตัส โก เฟรช ให้พนักงานกวาดถนน 6 เขต ครอบคลุมโลตัส โก เฟรช 33 สาขา 

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีเป้าลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2573 และเริ่มโครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพดีให้กับผู้ยากไร้ แทนการทิ้งให้เปล่าประโยชน์ มีพันธมิตรความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยปี 2566 นี้บริษัทต่อยอดความร่วมมือกับ กทม. สู่โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน X ไม่เทรวม” ที่จะดำเนินการใน 6 เขต ครอบคลุมร้านโลตัส โก เฟรช 33 สาขา ซึ่งนอกจากโลตัสจะมอบอาหารให้พนักงานกวาดถนนแล้ว ยังจะช่วยแยกขยะในสาขา ด้วยการนำขยะอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วส่งมอบไปพร้อมกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กทม.บริหารจัดการใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ในพื้นที่ของแต่ละเขตต่อไป

โลตัสส์ กทม กินได้ไม่ทิ้งกัน
โลตัสจับมือ กทม. ต่อยอดโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน-ไม่เทรวม เดินหน้าบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านโลตัส โก เฟรช ให้พนักงานกวาดถนน

ก่อนหน้านี้เมื่อกันยายน 2565 บริษัทร่วมกับกรุงเทพมหานคร ทดลองบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านโลตัส โก เฟรช ในเขตหนองแขม 8 สาขา ให้กับพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดของ กทม.ที่ปฏิบัติหน้าที่กวาดถนน โดยบริจาคอาหารไปทั้งสิ้น 660 กิโลกรัม

Advertisement

ส่งผลดีทั้งในแง่ลดปริมาณขยะอาหารที่จะไปสู่หลุมฝังกลบของ กทม. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนที่สามารถแวะรับอาหารได้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เดินทางผ่านสาขาโลตัสในเส้นทางนั้น ๆ ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการจนปัจจุบันบริษัทบริจาคอาหารได้ถึง 2.8 ล้านมื้อ

นายสมพงษ์ย้ำว่า โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน x ไม่เทรวม นี้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “Vision 2030. Actions every day.” ที่วางแผนงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจค้าปลีก เน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกวันอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้ง 15 ข้อ ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ