“อายิโนะโมะโต๊ะ” ขนทัพอาหารสุขภาพรับสังคมสูงวัย

อิชิโระ ซะกะกุระ
อิชิโระ ซะกะกุระ

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศปรับวิสัยทัศน์ครั้งใหญ่ เด้งรับเทรนด์สุขภาพ-สังคมสูงวัย เตรียมลอนช์อาหาร-อาหารเสริมกว่า 10 ตัว ภายในปี 2573 เผยเริ่มนำร่อง ลดโซเดียมรสดี-ยำยำ, ลดน้ำตาลกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้, น้ำตาลไลต์ชูการ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพ

นายอิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยสภาวะแวดล้อมในการทำธุรกิจ และการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และพนักงาน บริษัทจึงได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ จากเดิม “มุ่งสู่การเป็นบริษัทอาหารที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย” สู่การเป็น “ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีภารกิจใหม่ในการอาสาแก้ไขปัญหาด้านอาหาร และสุขภาพของสังคมผ่านค่านิยมหลักของบริษัท

“ซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เป็นการดำเนินตามค่านิยมหลักเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน (ASV) ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2573 ของกลุ่มบริษัทระดับโลก ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของผู้คน 1,000 ล้านคนทั่วโลก และส่งเสริมความยั่งยืนของโลกด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ 50%”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ กล่าวว่า แผนการดำเนินงานหลังจากนี้ไป บริษัทได้ตั้งเป้าที่จะสนับสนุนคนไทยกว่า 3 ล้านคน ในทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพดีรับสังคมผู้สูงวัยของไทย ด้วยนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพของบริษัท ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงาน ทั้งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมาย Healthier Choice Logo เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลดโซเดียม รสดี สูตรลดโซเดียม 50%, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำ เป็นต้น ล่าสุดได้มีการนำผงชูรส สูตรลดโซเดียม 50% ออกมาวางตลาดเช่นเดียวกัน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำตาล อาทิ กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้, น้ำตาลไลต์ชูการ์, เบลนดี้ สติ๊ก คาเฟ โอเล ฮาฟแคลอรี เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพแต่ยังคงความอร่อย

นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอด (hyper-aged society) ในปี พ.ศ. 2578 ของไทย บริษัทเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 10 ผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนอาหารและอาหารเสริม ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้วยการนำศาสตร์แห่งกรดอะมิโนมาตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงานจนถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพให้แก่คนไทยกว่า 3 ล้านคนในทุกช่วงวัย และภายในปีนี้จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุออกมาวางตลาดเร็ว ๆ นี้อีกด้วย

ล่าสุดเตรียมเปิดตัวแคมเปญ Too Good To Waste เพื่อส่งต่อแนวคิดในการจัดการกับการสูญเสียอาหารและขยะอาหารให้กับคนไทยในภาคครัวเรือนเป็นการต่อยอดแนวทางการจัดการ food loss and food waste ที่ใช้ในโรงงาน เพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารจากกระบวนการผลิตอีกด้วย

นอกจากนี้ จากเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2573 ของกลุ่มบริษัทระดับโลก อายิโนะโมะโต๊ะได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน 5 ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนในปี 2573 ทั้งการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 50% การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 80% และลดขยะพลาสติกเป็นศูนย์ (รีไซเคิลพลาสติก) รวมทั้งลดปริมาณของเสียจากอาหารและอื่น ๆ ลง 50% และจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน 100% ด้วยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการผลิตในโรงงานและภาคการเกษตร

“เราคาดว่าโครงการและกิจกรรมภายใต้ความมุ่งมั่นของบริษัท ที่กำลังดำเนินการอยู่และกำลังจะเริ่มดำเนินการในอนาคต จะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทย และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนภายในปี 2573 ได้สำเร็จ” นายซะกะกุระกล่าว

ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะเป็นแบรนด์ผงชูรสอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ 94.5% จากมูลค่าตลาดรวมประมาณ 3,956 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมตลาดผงชูรสในประเทศไทยถือว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ในกลุ่มธุรกิจเครื่องปรุงรสและอาหารยังคงเป็นกลุ่มหลัก มีสัดส่วนประมาณ 50% กลุ่มเครื่องดื่ม มีสัดส่วนประมาณ 25% และ B2B มีสัดส่วนประมาณ 25%