บอร์ดBDMSดันลูกหม้อ”นฤมล น้อยอ่ำ-นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร”นั่งบริหารแทน”หมอเสริฐ”

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแต่งตังผู้บริหารชุดใหม่แทนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ พร้อมมีผลทันทีในวันที่ 23 ม.ค. 2562 นี้เป็นต้นไป

โดยตามประกาศของบริษัทระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางนฤมล น้อยอ่ำ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ พร้อมกับแต่งตั้ง นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการบริษัทแทน แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

นอกจากนี้ให้นางนฤมล น้อยอ่ำ นั่งตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการบริหาร ในขณะที่นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อีกด้วย

รวมถึงแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็น 1.นายจุลเดช ยศสุนทรากุล 2.นายชาตรี ดวงเนตร 3.นายประดิษฐ์ ทีฑกุล 4.นางนฤมล น้อยอ่ำ 5.นายศรีภพ สารสาส

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นางนฤมล น้อยอ่ำ
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ