ปิดฉากงานหนังสือ! คนทะลักกว่า 1.8 ล้านคน

นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาพรวมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “ความทรงจำ” ซึ่งมีสำนักพิมพ์ไทยเข้าร่วมงาน 389 ราย รวมทั้งสิ้น 939 บูธ ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 1,800,000 คน โดยผู้เข้าชมงานกว่า 40 % คือวัยรุ่น รองลงมาคือวัยทำงาน ขณะที่หนังสือที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือหนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างพระเมรุมาศ รองลงมาคือหนังสือแนววัยรุ่น โดยเฉพาะนวนิยายวัยรุ่นและงานเขียนประเภทไลท์โนเวล (นิยายวัยรุ่นพร้อมภาพประกอบ) ที่แปลจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้มียอดขายโดยรวมจากทุกสำนักพิมพ์อยู่ที่ประมาณ 600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการจัดงานครั้งก่อนหน้าประมาณ 10%