รพ.เอกชน เปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดตามนโยบายรัฐบาล

รพ.เมดพาร์ค

รพ.เอกชน ขานรับนโยบายรัฐ เร่งเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ผ่านหมอพร้อม รพ.วิมุต เปิดเกณฑ์ละเอียด เตรียมฉีด 3 กลุ่ม แพทย์-ผู้มีโรคประจำตัว-ผู้สูงอายุ เริ่มต้น 1 มิ.ย. 64 ด้าน รพ.เมดพาร์ค เข้มคัดกรองประเมินผู้สนใจฉีดวัคซีนโควิดเบื้องต้น หวังสร้างความปลอดภัยสูงสุด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 หลังจากรัฐบาลเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุด ฝั่งโรงพยาบาลเอกชนเริ่มขานรับนโยบายของภาครัฐ ช่วยเป็นศูนย์กลางในการกระจายวัคซีน รวมไปถึงช่วยรวบรวมรายชื่อประชาชนบางส่วนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิดที่ รพ. เพื่อส่งต่อขอโควตาอีกครั้งหนึ่ง

วิมุตเปิดเกณฑ์รับวัคซีน

ด้าน รพ.วิมุต ได้ให้ความร่วมมือภาครัฐเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้แก่ประชาชนใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

2.กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

3.กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่ม ดังนี้ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 5, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด, โรคเบาหวาน, โรคอ้วนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. หรือ BMI มากกว่า 35 กก./ตร.ม.

4.กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี

โดยมี 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ 1.ลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม” เลือกวันและเวลาที่ต้องการฉีดวัคซีน พร้อมกับเลือกสถานที่ฉีดเป็น รพ.วิมุต 2.ลงทะเบียนแสดงความจำนงฉีดวัคซีนโควิดผ่านลิงก์ คิวอาร์โค้ด ของ รพ.วิมุต และ 3.เมื่อ รพ.วิมุตได้วัคซีนโควิดมาจากรัฐบาลมาเพิ่ม จะแจ้งให้ทราบผ่านทางไลน์และเฟซบุ๊กทาง รพ.

โดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดได้ตามวันและเวลาดังกล่าวที่ได้ลงทะเบียนกับทางหมอพร้อมไว้

ทั้งนี้ 3 กลุ่มแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์, ผู้สูงอายุ, ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่ม สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป และ รพ.จะเริ่มต้นฉีดวัคซีนโควิดในวันที่ 7 มิ.ย.


อย่างไรก็ตาม กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี จะเริ่มลงทะเบียนตาม 3 ขั้นตอนหลักดังที่กล่าวไปได้ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค.เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือน ส.ค. 64 ซึ่งเป็นตามแผนที่ภาครัฐวางเอาไว้

เมดพาร์คเข้มคัดกรอง

สำหรับฝั่ง รพ.เมดพาร์ค ก็ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงฉีดที่ รพ.เมดพาร์ค โดยทำแบบสอบถามประวัติเบื้องต้น

ตลอดจนการทำแบบประเมินสุขภาวะผู้รับบริการ ทั้งประวัติการแพ้ยา อาการเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท อาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ประวัติการเข้ารักษา รพ.ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เพื่อคัดกรองความปลอดภัยให้แก่คนไข้ในเบื้องต้น

ทั้งนี้ หากมีประวัติในแบบคัดกรองข้อใดข้อหนึ่งจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อประเมินเพิ่มเติมก่อนฉีดวัคซีนโควิดต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ