ปัตตานี เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป 18-22 ต.ค.

ปัตตานี เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป 18-22 ต.ค.
ภาพจากเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ประชาชนทั่วไป อายุ 12 ปีขึ้นไป สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในอำเภอยะหริ่งเท่านั้น เช็กรายละเอียด

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประกาศเชิญชวนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยจะเป็นยี่ห้อไฟเซอร์ ทั้ง 2 เข็ม รายละเอียด มีดังนี้

วัน-เวลา

  • 18 – 22 ตุลาคม 2564
  • 8.30 – 15.30 น.

ผู้มีสิทธิฉีดวัคซีน

  • ประชาชนทั่วไป อายุ 12 ปีขึ้นไป
  • ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
  • ผู้มีภูมิลำเนาในอำเภอยะหริ่งเท่านั้น

สถานที่

  • ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาล ยะหริ่ง

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ใบ
  • กรณีหญิงตั้งครรภ์ให้นำสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กมาด้วย
  • กรณีมีโรคประจำตัว กรุณานำหลักฐานแสดงการเจ็บป่วยมาด้วย

สอบถามเพิ่มเติม

  • โทร 073-491013