สธ.กางแผนจัดสรรโมเดอร์นาลอตบริจาค 1 ล้านโดส

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

สธ.เปิดแผนจัดสรรโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ลอตบริจาคจากอเมริกา ชี้กระจายฉีดภาคใต้แทนไฟเซอร์-สำรองให้ผู้เดินทางออกต่างประเทศ-ใช้เป็นสูตรไขว้แอสตร้าฯ+โมเดอร์นา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า วัคซีนโมเดอร์นา ลอตได้รับการบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ล้านโดส นับว่าจัดสรรได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากวัคซีนลอตนี้ต้องเก็บในอุณหภูมิติดลบ 20-70 องศา ประกอบกับวัคซีน 1 ขวด บรรจุปริมาณ 15 โดส หรือต้องฉีดทีเดียวถึง 15 คน มิฉะนั้นวัคซีนจะเสีย ซึ่ง รพ.บางแห่งไม่สามารถฉีดรวดเดียวได้ ทำให้ยากต่อการจัดสรรวัคซีน

อย่างไรก็ดี เบื้องต้น สธ.ได้วางแผนการกระจายวัคซีนโมเดอร์นาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.ใช้สำหรับฉีดแทนวัคซีนไฟเซอร์ในภาคใต้

2.ใช้สำรองสำหรับกลุ่มผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยประเทศนั้น ๆ กำหนดว่าต้องฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

3.ใช้สำหรับฉีดวัคซีนสูตรไขว้แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ตามด้วยโมเดอร์นา เข็มที่ 2 หรือเรียกว่าสูตร AM แทนสูตรเก่า AF คือ แอสตร้าฯ+ไฟเซอร์

ส่วนกรณีต้องมีระบบจองคิวให้แต่ละจุดฉีดก่อนหรือไม่นั้น นพ.โอภาสระบุว่า ยังอยู่ระหว่างการหารือ เนื่องจากหาประชาชนมาฉีดขณะนี้ได้ยาก เพราะส่วนใหญ่มักรับวัคซีนกันครบแล้ว