กรมควบคุมโรค เปิดรับตรวจหาเชื้อโควิด RT-PCR 900 บาท

จีน พัฒนาชุดตรวจโควิดด้วย DNA แม่นยำเท่า RT-PCR รู้ผลใน 4 นาที
FILE PHOTO: REUTERS/Diego Vara

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดรับตรวจหาเชื้อโควิด RT-PCR 900 บาท ส่วน ATK 150 บาท พร้อมให้บริการนอกสถานที่ กรณี 30 คนขึ้นไป

วันที่ 21 มีนาคม 2565 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 Real Time-PCR ราคา 900 บาท และ ATK (Antigen test kit) ราคา 150 บาท โดยตรวจที่ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทร. 02-590-3180 และ 085-902-8141

สำหรับรายละเอียดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผ่านมาตรฐานรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รู้ผลเร็ว เคลมประกันได้ ส่งผลเข้าระบบหมอพร้อม และมีใบรับรองผล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนกรณีงานแต่งงาน งานบวช ต้องการให้ไปเก็บตัวอย่าง ที่หน้างานสามารถติดต่อได้ หากมี 30 คนขึ้นไป