กรมควบคุมโรค ลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เหลือ 5 วัน มีผล พ.ค. นี้

FILE PHOTO : REUTERS/Chalinee Thirasupa

กรมควบคุมโรค เผยหากสถานการณ์โควิดหลังสงกรานต์เป็นไปตามคาด เตรียมลดวันกักตัว “ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง” เหลือ 5+5 ให้กักตัว 5 วัน และอีก 5 วัน ออกไปไหนได้แต่สวมหน้ากากอนามัย อย่างช้าเริ่ม พ.ค. 65

วันที่ 12 เมษายน 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงสถานการณ์โควิด19 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักการลดวันกักตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า

การลดวันกักตัวสอดคล้องกับทั่วโลกที่ใช้กัน ซึ่งเราดูตามระยะฟักตัวของโรคหลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อ โดยผู้กักตัวไม่ได้แปลว่า ป่วย แต่จะคำนึงว่า สัมผัสใกล้ชิดขนาดไหน ต้องดูความเสี่ยง โดยผู้กักตัวจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

Advertisement

จากเดิมเราใช้มาตรการ 7+3 คือ กักตัวไม่พบผู้อื่น 7 วันและสังเกตอาการ 3 วันออกไปไหนได้ แต่ต้องคงมาตรการใส่หน้ากากอนามัย อย่างไรก็ตาม จากปัจจุบันโอมิครอน ระยะฟักตัวค่อนข้างสั้น และทั่วโลกการเดินทางจะลดวันกักตัวลงสำหรับผู้เดินทางข้ามประเทศ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงเห็นชอบลดมาตรการกักตัวเหลือ 5+5 โดย 5 วันกักตัวแบบ Home Isolation และอีก 5 วันออกไปไหนมาไหนได้ แต่ต้องคงมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจากนี้จะมีการเสนอต่อ ศปก.ศบค. และศบค.เห็นชอบ คาดว่าน่าจะใช้ได้อย่างช้าเดือน พ.ค. 2565 แต่ก็ต้องมีการพิจารณาหลังสงกรานต์สถานการณ์จะเป็นอย่างไร

เพราะจากการคาดการณ์สงกรานต์จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพราะกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้ ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นไปตามคาดหมาย การลดวันกักตัวก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

Advertisement

อีกทั้ง ขณะนี้บ้านเรามีการติดเชื้อค่อนข้างสูง และทรงตัว ส่วนที่เข้ามาในประเทศไทยเราพบผู้เดินทางติดเชื้ออยู่ที่ 50-60 คน ซึ่งไม่มากนัก และกลุ่มนี้ไม่ได้มากจนมีผลกระทบต่อการดูแลรักษาในประเทศ หรือสถานการณ์ควบคุมโรค