กัญชาเสรี 360 องศา ตีลังกาออกกฎเกณฑ์กำกับตามหลัง

มหกรรมกัญชา

 

ตลอดเวลากว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากปลดล็อกกัญชาพ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนและภาคธุรกิจไม่น้อย และถือเป็นศักราชใหม่ของกัญชาพืชสมุนไพรไทยเมื่อในอดีต จากเดิมที่เคยอยู่ “ใต้ดิน” เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่วันนี้ทุกบ้านสามารถที่จะปลูกและใช้ได้อย่างเสรี

ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ถูกพิพากษ์วิจารณ์และแสดงความห่วงกังวลกับการปลดล็อกแบบครอบจักรวาลดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายควบคุมการบริโภคกัญชาที่ชัดเจน

นี่คือช่วง “สุญญากาศ” ที่ทุกอย่างอาจเกิดขึ้นได้

เตือนผลกระทบ-ปัญหาสังคม

แม้ที่มาที่ไปของการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ที่มีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหัวหอก หลัก ๆ จะมุ่งไปที่เรื่องของประโยชน์ทางการแพทย์และการปลุกปั้นวาดฝันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

ในข้อเท็จจริงแม้กัญชาจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่หากใช้ไม่ถูกต้อง ใช้เกินความจำเป็น สาระสำคัญของกัญชายังมีฤทธิ์เสพติด ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จึงไม่แปลกใจที่จะมีเสียงเตือนและข้อเสนอแนะจากองค์กรที่ทยอยออกมาแถลงการณ์เป็นระยะ ๆ

เริ่มจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่ประกาศแถลงการณ์โดยแสดงว่ามีความห่วงใยถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และความปลอดภัยของสังคมโดยรวม พร้อมกันนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้มีมาตรการทางกฎหมาย อาทิ พระราชกำหนดควบคุมกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทันต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่จะมีผลบังคับใช้

รวมทั้งขอให้รัฐสภาเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชง พ.ศ. … เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้บริโภคกัญชาอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

เช่นเดียวกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกันแสดงจุดยืน ห้าม “เด็ก-วัยรุ่นต่ำกว่า 20 ปีใช้กัญชา ห่วงมีผลต่อสมอง พร้อมทั้งวอนให้มีมาตรการควบคุม ผลิต การขายอาหารผสมกัญชา ต้องมีเครื่องหมายระบุชัดเจน

นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นแนวโน้มกัญชาเอฟเฟ็กต์เพิ่ม

แม้กระแสความต้องการปลูกจะมีเข้ามาอย่างถล่มทลาย สะท้อนจากยอดการลงทะเบียนปลูกกัญชาผ่านแอป “ปลูกกัญ” ล่าสุด (ณ เวลา 07.00 น. วันที่ 17 มิ.ย.) มีตัวเลขสะสม 858,505 คน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นใบรับจดแจ้งกัญชา 832,179 ใบ และใบรับจดแจ้งกัญชง 26,326 ใบ

แต่อีกด้านหนึ่ง หลังการปลดล็อกครั้งสำคัญนี้เริ่มมีภาพของการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมให้เห็นมากขึ้น เริ่มมีรายงานของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่ระบุว่ามีผู้ป่วยจากการใช้กัญชามากเกินไปเข้ามารับการรักษา และเริ่มเห็นตัวเลขรายงานจำนวนผู้ป่วยจากกัญชาที่เพิ่มขึ้น

สอดคล้องกับรายงานข่าวของโรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่รายงานว่า มีคนไข้ที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินทุกวัน เนื่องจากมีการบริโภคเกินขนาด หรือบางรายมีอาการแพ้รุนแรง และเป็นที่น่าสังเกตว่าในจำนวนนี้มีเยาวชนจำนวนหนึ่งด้วยเช่นกัน

นี่ยังไม่รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากการบริโภคกัญชา ที่การแชร์ประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยลิ้มรสกัญชาทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อย้ำเตือนถึงพิษภัยของกัญชาที่มีให้เห็นเป็นระยะ ๆ

พิษภัยจากกัญชาที่มีแนวโน้มกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น สร้างความตื่นตัวให้กับทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ที่ย้ำว่าแม้จะเปิดเสรีกัญชาแล้ว แต่สถานศึกษาในสังกัด ศธ.ทุกแห่งต้องเป็นสถานศึกษาที่ปลอดกัญชา โดยการห้ามสูบ เสพ และล่าสุดได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

เช่นดียวกับ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้เซ็นคำสั่งประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศให้โรงเรียนในสังกัด กทม.เป็นเขตปลอดกัญชา งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง

สธ.ตื่นตัวออกประกาศควบคุม

ดูเหมือนว่าจากเสียงสะท้อนขององค์กรทางการแพทย์ และผลกระทบในเชิงลบที่มีรูปธรรมชัดเจนมาก เริ่มทำให้บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มมีความเคลื่อนไหวเพื่อปิดจุดบอดที่อาจจะมีการนำกัญชาไปในทางที่ไม่เหมาะสม อาทิ กรมอนามัย ที่ออกประกาศมาควบคุมร้านอาหารที่นำส่วนประกอบของกัญชามาปรุง-ทำอาหาร โดยกำหนดให้ร้านอาหารต้องเปิดเผยเอกสารหรือแสดงหลักฐานแหล่งที่มา กำหนดให้แสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชา, แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบในแต่ละเมนู

รวมทั้งกำหนดให้ต้องแสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง ทั้งเด็กวัยรุ่นช่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

ส่วนกรมสุขภาพจิตก็ลุกขึ้นมาเปิดสายด่วน 1667 ให้คำปรึกษาการใช้กัญชาฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับ กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีความเคลื่อนไหวในการเตรียมจะออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออุดช่วงโหว่ช่วงสุญญากาศระหว่างรอร่างกฎหมายคุมกัญชา

นี่ยังไม่นับรวมข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงของ สธ.ที่กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ให้จัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์ควรปรึกษาแพทย์ แพทย์แผนไทย รวมถึงการไม่สนับสนุนการสูบหรือใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ (16 มิ.ย.) ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เรื่องกัญชาโดยส่วนหนึ่งระบุว่า “…วันนี้ได้คุยกันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องงัดกฎหมายทุกฉบับขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติกัญชา เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดลหุโทษหลายฐาน พ.ร.บ.การสาธารณสุข แม้กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้คุมหน้ากากอนามัยในช่วงโควิด-19 ระบาดใหม่ ๆ มาปรับใช้กับกัญชา เพราะกัญชาเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่อาจจะควบคุมได้ รวมถึงราคาก็สามารถควบคุมได้”

ถัดมา “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 เป็นการห้ามใช้กัญชาในที่สาธารณะ ห้ามขายให้คนอายุต่ำกว่า 20 ปี และหญิงท้อง-ให้นมบุตร

จากนี้ไปอาจจะมีประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาอีกเป็นระยะ ๆ จนกว่าร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง จะผ่านสภาและมีผลบังคับใช้

วันนี้แม้ทุกครัวเรือนจะสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรี แต่ในแง่ของการใช้จะยังถูกจำกัดและควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ


ท้ายที่สุดคงขึ้นอยู่กับว่า เจ้าหน้าที่รัฐจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังหรือไม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ