เปิดแนวทางใช้ยา LAAB ป้องกันโควิดก่อนติดเชื้อ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

เปิดแนวทางใช้ยา LAAB ป้องกันโควิดก่อนติดเชื้อ ป้องกันก่อนการสัมผัสโรคโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการใช้ยา LAAB หรือ Long Acting Antibody ในประเทศไทยว่า ยาตัวนี้เป็นแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จะใช้ในกลุ่มอายุ 12-40 ปี และมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป

โดยการใช้เพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสโรคโควิด-19 ผู้รับยาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ไม่ได้กำลังติดเชื้อ หรือไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
  • เป็นผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เนื่องจากความจำเป็นบางประการ เช่น แพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีน

โดยใน 1 กล่องจะประกอบด้วยยา 2 หลอด คือ Tixagevimab 150 มิลลิกรัม ปริมาณ 1.5 มิลลิลิตร และ Cilgavimab 150 มิลลิกรัม ปริมาณ 1.5 มิลลิลิตร การฉีดจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1.5 มิลลิลิตร

ทั้งนี้ สธ.จะได้รับมอบยาลอตแรกในวันที่ 25 กรกฎาคม จำนวน 7 พันโดส และจะเร่งกระจายยาโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม การใช้ยาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมกับทยอยรับมอบส่วนที่เหลืออีก 250,500 โดส ให้ครบภายในปี 2565

เปิดแนวทางใช้ยา LAAB ป้องกันโควิดก่อนติดเชื้อ

เปิดแนวทางใช้ยา LAAB ป้องกันโควิดก่อนติดเชื้อ