แอสตร้าฯ เผยจำนวนคนไทย รอดโควิดจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า
Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP

แอสตร้าฯ เผยวัคซีนโควิด “แอสตร้าเซนเนก้า” ช่วยชีวิตคนไทยกว่า 141,007 ราย 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้แอสตร้าฯ ได้มีการส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 70 ล้านโดส นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ จากการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโควิด-19 พบว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าฯ ช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศไทยได้มากกว่า 141,007 ราย

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าฯ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลสูงในการป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตจากโควิด-19 โดยได้ช่วยปกป้องชีวิตคนไทยจากโควิด-19 มาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด แอสตร้าฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์โดส) เพราะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้สุขภาพของคนในชาติและเศรษฐกิจของประเทศฟื้นฟูได้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ นายเจมส์กล่าวว่า รายงานผลการวิเคราะห์ของ Airfinity ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งข้อมูลจากทั่วโลกระบุว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าฯ ได้ช่วยปกป้องชีวิตผู้คนกว่า 6.3 ล้านชีวิต จากโควิด-19

นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แอสตร้าฯ และพันธมิตรทั่วโลกได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว กว่า 3,000 ล้านโดส ให้แก่ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และประมาณ 2 ใน 3 ของจำนวนวัคซีนจำนวนดังกล่าว ได้ถูกส่งมอบให้กับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางต่ำ

Advertisment

“วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าฯ ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ (Viral Vector) และวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ต่างให้ประสิทธิผลในการป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (รพ.) (อยู่ที่ระหว่าง ร้อยละ 91.3-92.5) และการเสียชีวิต (อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 91.4-93.3) ในระดับเดียวกัน โดยไม่มีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแอสตร้าฯ 2 หรือวัคซีน mRNA 2 เข็ม ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยในทุกช่วงอายุ” นายเจมส์กล่าว