เกรทวอลล์ฯ ตั้ง “วุฒิกร” อดีตคนโตโยต้านั่งรองประธานการตลาดคุมอาเซียน-ไทย

วัฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ : รองประธานฝ่ายการตลาด ประจำภูมิภาคอาเซียน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เสริมแกร่งประกาศแต่งตั้ง วุฒิกร” อดีตผู้บริหารโตโยต้า นั่งแท่นรองประธานการตลาด รับผิดชอบภูมิภาคอาเซียนไทย

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 รายงานจากเกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) ประกาศแต่งตั้งนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานฝ่ายการตลาด ประจำภูมิภาคอาเซียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายวุฒิกรจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดและการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ การแนะนำผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์เข้าสู่ตลาด เพื่อช่วยสนับสนุนและผลักดันยอดขายให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งในการวางตำแหน่งทางการตลาดของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ในภูมิภาคอาเซียน และผลักดันการการเติบโตและความสำเร็จของบริษัทภายใต้แผนงานที่กำหนดไว้

ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้า นายวุฒิกรจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางในสร้างความสัมพันธ์และสร้างคุณค่าระหว่างเกรท วอลล์ มอเตอร์ และลูกค้าตามหลักการ User-centric ที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยึดถือมาโดยตลอดอีกด้วย

ก่อนหน้านี้นายวุฒิกร มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยมีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดในประเทศไทย