องอาจ ชง กกต.ตั้ง Call Center อะไรทำได้-ไม่ได้ ดักทาง อย่าเลือกปฏิบัติ

องจอาจ คล้ามไพบูลย์

องอาจ-รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ ชง กกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยแนวปฏิบัติหาเสียง อะไรทำได้-ทำไม่ได้ ย้ำให้ กกต. ทำหน้าที่อย่าเลือกปฏิบัติ

วันที่ 25 กันยายน 2565 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงระเบียบของ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งและระเบียบของ กกต. และเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ออกมา

“แต่ที่หลายพรรคการเมืองออกมาตั้งคำถามถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ตามระเบียบนั้น เพราะยังมีความไม่แน่ใจถึงการทำตามระเบียบว่าเรื่องไหนทำได้ ทำไม่ได้ แค่ไหน อย่างไร” นายองอาจกล่าว

นายองอาจกล่าวว่า จึงขอเสนอให้ กกต.ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้พรรคการเมืองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 3 ประการ ดังนี้

1. ขณะนี้พบว่า คำชี้แจงของ กกต.ในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีหลายเรื่องที่ไม่ตรงกัน และคำชี้แจงบางเรื่อง กกต.ในบางจังหวัดชี้แจงคลาดเคลื่อนไปจาก กกต.กลาง ขอให้ กกต.ทำข้อสรุปแนวทางปฏิบัติให้ กกต.ทุกระดับชี้แจงให้ตรงกันทั่วประเทศ

2. เนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะฝ่ายการเมืองเท่านั้น ยังมีหน่วยงานราชการ องค์กร บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความไม่แน่ใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

“กกต.จึงควรตั้งศูนย์ประสานงาน หรือ Call Center พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อทุกฝ่ายจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย” นายองอาจกล่าว

3. กกต.ต้องติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ กระทรวง องค์กร บุคคล ทั้งในระดับท้องถิ่น ท้องที่ ภูมิภาค และประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เท่าเทียมกัน ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

นายองอาจกล่าวต่อไปว่า การมีระเบียบและกฎหมายเลือกตั้งออกมาบังคับใช้ ก็เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม องค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย คือ กกต.ถือเป็นหัวใจสำคัญส่วนหนึ่งของการทำให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม

“จึงขอให้ กกต.ทำตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจัง เท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยทำให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป” นายองอาจกล่าว

Advertisement