ศาลฎีกา ออกหมายจับ “ยิ่งลักษณ์” โยกย้ายถวิล เปลี่ยนศรี มิชอบ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง สั่งออกหมายจับยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีโยกย้ายถวิล เปลี่ยนศรี 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งเเรก(สอบคำให้การ)ในคดี หมายเลขดำที่ อม.11/2565 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับพวก ใช้อำนาจโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นแห่งชาติ(สมช.) ในขณะนั้นให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำโดยมิชอบเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2554 โดยฟ้องเมื่อเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ต่อมาศาลประทับรับฟ้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 27แล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา และได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดย วิธีปิดหมาย กับประกาศที่หน้าศาล โดยวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาครั้งแรก

ผู้รับมอบอำนาจโจทก์มาศาล ส่วนจำเลยไม่เดินทางมาศาล แต่จำเลยตั้งนายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง และนา วิญญัติ ชาติมนตรี เป็นทนายจำเลย

โจทก์แถลงว่า ปัจจุบันจำเลยไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดในทางการเมือง จึงไม่จำต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยอีกต่อไป จำเลยมิได้มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือร้องขอเลื่อนคดี จึงออกหมายจับจำเลย ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง

จำเลยมิได้มาศาลให้ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 33 วรรคสาม ตอนท้าย ทนายจำเลยแถลงขอยื่นคำให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือภายใน 60 วัน นับแต่วันนี้ อนุญาตตามขอ นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 14 มีนาคม 2566เวลา 13.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สืบเนื่องจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้โทรศัพท์สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการทำเรื่องขอรับโอนนายถวิล เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

จากนั้น 4 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Advertisement

และในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)  ได้เสนอชื่อพลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2555 และเป็นเครือญาติของตนเอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อที่ประชุม ก.ต.ช. ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 19 ตุลาคม 2554

ซึ่ง ป.ป.ช.เห็นว่าเป็นการกระทำดังกล่าวมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ภายหลังการชี้มูล ป.ป.ช.และอัยการสูงสุดมีการตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ระหว่างฝ่ายอัยการ และฝ่าย ป.ป.ช. ซึ่งอัยการสูงสุด (อสส.) มีความเห็นควรสั่งฟ้องแล้วไปเมื่อช่วงต้นปี 2565 กระทั่งศาลฎีกาฯ ประทับรับฟ้องเมื่อ 21 กันยายน ที่ผ่านมา