พลังประชารัฐ เปิดตัวว่าที่ ส.ส. กว่า 50 ชีวิต บุญสิงห์ ลูกน้องธรรมนัส กลับถิ่นเก่า

พลังประชารัฐ เปิดตัว ส.ส.

พลังประชารัฐ เปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.ภาคเหนือ-อีสาน กลาง-ตะวันออก กว่า 50 ชีวิต ตามคาด บุญสิงห์ ลูกน้องธรรมนัส นำร่องกลับถิ่นเก่า ทีมอันวาร์ ร่วมทัพบิ๊กป้อมอย่างเป็นทางการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค พปชร. นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค พปชร. แถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรค พปชร. ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ รวมแล้วกว่า 50 คน

โดยเฉพาะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ได้แก่ นายบุญสิงห์ วิรินทร์รักษ์ และ พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจำนงค์ อดีต ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย

Advertisement

พลังประชารัฐ เปิดตัว ส.ส. พลังประชารัฐ เปิดตัว ส.ส.

นอกจากนี้ ยังมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดพื้นที่ภาคอีสาน ดังนี้

1.อุบลราชธานี ได้แก่ น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายนาวิน ลาธุลี นายวิทยา จันทวีศิริรัตน์ 2.อำนาจเจริญ ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี 3.ศรีสะเกษ ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ อิริยะสุนทรกุล นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร นายอภิชาติ เกียรติสาร นายธนกฤช จิริวิภากร นายฤทธา นันทพันธ์

4.ยโสธร ได้แก่ นายสฤษดิ์ ประดับศรี นายประสพโชค โคตรพงศ์ นายมนตรี เอราวรรณ์ 5.สุรินทร์ ได้แก่ นายปุณยวัฒน์ สนใจ 6.สกลนคร ได้แก่ นายกฤษณะ พุฒซ้อน นายสินธุวัฒน์ ยนพันธ์ นายบุญรักษา พรมวัง นายทนงศิลป์ วจีสิงห์

Advertisement

7.หนองบัวลำภู ได้แก่ นายสรชาติ วิชยสุวรรณพรหม 8.มหาสารคราม ได้แก่ นายสมเกียรติ กะตะศิลา 9.ร้อยเอ็ด ได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง

พื้นที่ภาคเหนือ ดังนี้

1.ลำพูน ได้แก่ นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ 2.ลำปาง ได้แก่ นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง นายจินดา วงศ์สวัสดิ์ นายดาชัย เอกปฐพี นายสมเกียรติ ตันตระกูล 4.น่าน ได้แก่ นายสักก์สีห์ พลสันติกุล นายสกล เนตรโสวรกุล นายฉัตรชัย จิตตรง

5.เชียงราย ได้แก่ นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ นายบุญเกิด ร่องแก้ว 6.เชียงใหม่ ได้แก่ นายพจนารถ ศรียารัณย นางศรีพรรณ เขียวทอง นายพรชัย อรรถปรียากูร น.ส.มนสิชา ภัคดิเมธี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ 7.แม่ฮ่องสอน ได้แก่ นายปกรณ์ จีนาคำ นายจำลอง ศรีสวัสดิ์

Advertisement

พื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

1.ปัตตานี ได้แก่ นายอันวาร์ สาและ อดีตส.ส.ปัตตานี 4 สมัย 2.พัทลุง ได้แก่ นายเอกภัทร ภัทรัศมี นายวัฒนา เรื่องแก้ว

พื้นที่ภาคตะวันออก ดังนี้

1.ตราด ได้แก่ นายกิตติธัช ไชยอรรถ 2.ปราจีนบุรี ได้แก่ นายนุกูลกิจ พากเพียรศิลป์

พื้นที่ภาคกลาง ดังนี้

1.สมุทรสาคร ได้แก่ นายวัฒนา แตงมณี น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ นางสาวปัญฑารีย์ มั่งมี นายภัฏ สุริวงษ์

2.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายชาตรี อยู่ประเสริฐ 3.กาญจนบุรี ได้แก่ นายนพดล สงวนพันธ์ นายประเทศ บุญยงค์ 3.นนทบุรี ได้แก่ นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า การก้าวไปข้างหน้า ร่วมกัน ภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งคาดว่าในปีหน้าไม่เกิน 22 มี.ค. 66 เราจะต้องมีกำหนดการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งไม่เกิน 7 พ.ค.66 เป็นตัวชี้วัดให้เกิดการยุบสภาก่อน 22 กำหนดการเลือกตั้ง 7 พค ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดไว้

ซึ่ง พปชร. ต้องทำการบ้าน นำนโยบายของพรรคไปนำเสนอต่อประชาชน กระจายไปทั่วภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน เห็นว่า พรรคมีผู้สมัครจากทุกภาค พร้อมกับความหลากหลายของอาชีพ ของผู้สมัครของ พปชร. และไม่ได้เน้นเฉพาะจุดหนึ่งจุดใด ขอบคุณที่ไว้ใจ พปชร. เลือก พปชร.ในการมาร่วมอุดมการณ์ ซึ่งขณะนี้เราสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งที่ขาดหายไป โดยจะเปิดตัวให้ครบ 400 เขต

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า มีความมั่นใจต่อผู้สมัครที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับ พปชร. เชื่อว่า จะทำให้สังคมได้รับรู้ว่า พปชร.ในวันนี้มีความเข้มแข็ง จากความเป็นเอกภาพ มั่นคง มีการเติบโต ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ที่ หัวหน้าพรรคมอบหมายไว้ จะทำให้ พปชร.เป็นพรรคของประชาชน