ยุบสภา ประยุทธ์ถือไพ่ตาย แหกกฎ กกต.ปาดหน้าคู่แข่งเลือกตั้ง

พล.อ.ประยุทธ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจต้องสวมหมวกหลายใบระหว่างสู้ศึกเลือกตั้ง 2566

หนึ่ง หมวกนายกรัฐมนตรี สอง หมวกของว่าที่แคนดิเดตนายกฯ ของพรรครวมไทยสร้างชาติ

และยังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ บนเวทีของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สวนทางกับนักเลือกตั้งทั้งบาง ในเวลานี้ ทั้งพรรคการเมือง-นักการเมือง ขยับตัวได้ลำบาก เพราะติด “กฎต้องห้าม” 180 วัน (24 กันยายน 2565-23 มีนาคม 2566) ก่อนครบอายุรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกกฎมา 2 ฉบับ

Advertisement

1.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2565

2.“แนวทาง” ปฏิบัติสำหรับนักการเมือง-คนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง และรัฐมนตรี-นายกรัฐมนตรี ในช่วง 180 วันก่อนครบอายุรัฐบาล ที่เรียกว่า “แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ” ให้นักการเมืองปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

อีกทั้งยังกำหนดเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ในกรณีที่การเลือกตั้งทั่วไปมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้คำนวณค่าใช้จ่ายไปตั้งแต่ 180 วัน ก่อนที่ กกต.จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง

ข้อห้ามสำหรับนักการเมือง 1.สามารถไปร่วมงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ และมอบพวงหรีดดอกไม้สดได้ แต่ไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สินต่าง ๆ เว้นแต่เจ้าภาพเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบในงาน เช่น ผ้าบังสุกุล ปัจจัย ทั้งนี้ ผู้สมัคร-พรรคการเมือง ต้องไม่มอบเงิน หรือทรัพย์สินของตนเอง

2.สามารถจัดงานศพ งานบวช งานแต่งงานได้ แต่พึงหลีกเลี่ยงจัดงานที่เป็นงานใหญ่-คนจำนวนมาก เพราะอาจเป็นเหตุถูกร้องเรื่องการจัดเลี้ยง-มหรสพได้

3.หัวหน้าพรรค ผู้บริหารพรรค ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่ห้ามเกณฑ์คนมาช่วยหาเสียง โดยได้รับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ตอบแทน

Advertisement

4.สามารถเข้าไปหาเสียงในโรงเรียน สถานที่ราชการได้ แต่ต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน

5.ไม่สามารถมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด

6.สามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงได้ โดยมีวิธีการ ขนาด จำนวน สถานที่ ตามที่เคยทำในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

7.ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2565 อย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่าง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

Advertisement

1.สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในตำแหน่ง เช่น ออกรายการวิทยุ เป็นประธานเปิดงานพิธีต่าง ๆ ลงตรวจงานในพื้นที่ พบประชาชนในพื้นที่ หรือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน แต่ห้ามมิให้กระทำใด ๆ ที่อาศัยตำแหน่งหน้าที่นั้นหาเสียงให้ตนเอง หรือผู้อื่น หรือพรรคการเมือง

2.ในเวลานอกราชการ สามารถหาเสียงให้ตนเอง ผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมืองได้ แต่ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยชอบ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

3.สามารถไปร่วมประเพณีต่าง ๆ ได้ แต่ต้องไม่ให้เงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของตนเอง ในกรณีที่ฝ่ายเจ้าภาพจัดเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบในงาน เช่น ผ้าบังสุกุล หรือระบุชื่อไว้-เป็นประธานในงานกฐิน โดยไม่ได้มอบเงินหรือทรัพย์สินของตนเองสามารถทำได้ แต่เจ้าภาพห้ามประกาศชื่อ หรือประกาศชื่อพรรคการเมือง ในลักษณะช่วยหาเสียงไม่ได้

ด้วยกฎข้อห้ามต่าง ๆ พรรคการเมืองจึงต้อง “ติวเข้ม” ห้ามผิดกฎ กกต.กันเป็นแถบ โดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้าน อย่างพรรคเพื่อไทย ต้องจัดสัมมนา ส.ส. แจกคู่มือปฏิบัติละเอียดยิบ เพราะกลัวตกม้าตายผิดกฎ กกต.

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ อาจไม่ต้องระวังมากถึงขนาดนั้น เพราะเขามีไม้ตาย-ไพ่ตายอยู่ในมือ นั่นคือ เกมยุบสภา

เพราะเมื่อมีการประกาศยุบสภา วิธีการหาเสียง-การคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเริ่มนับ 1 ใหม่ ตั้งแต่วันที่มีการยุบสภาจนถึงวันเลือกตั้ง

ซึ่งอำนาจการ “ยุบสภา” เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ แต่เพียงผู้เดียว

ดังนั้น แม้สวมหมวก 2 ใบ ก็ไม่ใช่ปัญหา สามารถล้างกฎ 180 วัน ได้เปรียบคู่แข่งทางการเมืองทุกขั้ว