ราชกิจจาฯประกาศ เลื่อนลำดับ 2 ส.ส.ใหม่ ประชาธิปัตย์ หลังมีคนลาออก

ราชกิจจานุกเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส.ใหม่ 2 ราย จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ และสุรบถ หลีกภัย หลังมีคนลาออก

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร ลงนามโดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน จาก พรรคประชาธิปัตย์ได้แก่

1.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ลำดับที่ 32 เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ แทนนางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ที่มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนางศรีสมรสิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2.นายสุรบถ หลีกภัย ลำดับที่ 33 เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ แทนนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนางอิสระสิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อ 2 ส.ส.ใหม่ ประชาธิปัตย์

ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อ 2 ส.ส.ใหม่ ประชาธิปัตย์