มติชนเลือกตั้ง 66 เวทีที่ 4 เวทีเสียงประชาชน : นโยบายที่ใช่-สิ่งที่รัฐบาลใหม่ควรทำ

มติชนเลือกตั้ง 66 เวทีที่ 4 เวทีเสียงประชาชน : นโยบายที่ใช่-สิ่งที่รัฐบาลใหม่ควรทำ

เครือมติชนเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งครั้งสำคัญกับ มติชน : เลือกตั้ง 66 บทใหม่ประเทศไทย” ที่จับมืออีก 5 พันธมิตร ได้แก่ ทีดีอาร์ไอ, สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย, วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์, MFEC และศูนย์ข้อมูลมติชน เปิด “5 เวที 10 ยุทธศาสตร์ 2กลยุทธ์” หลังจากเปิดเวทีแรกประชันนโยบายพรรคการเมือง “ย้ำจุดยืน ชูจุดขาย ประกาศจุดแข็ง” ต่อด้วยเวทีสอง “วิเคราะห์เลือกตั้ง ‘66 จากฐานคะแนนและการแบ่งเขตเลือกตั้ง” และเวทีที่สาม “ฟังเสียง New gen บทใหม่ประเทศไทย” ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นลานโพธิ์ไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา

ในเวทีที่สี่ “เวทีเสียงประชาชน : นโยบายที่ใช่-สิ่งที่รัฐบาลใหม่ควรทำพร้อมแล้วที่จะเป็นกระบอกเสียงเปิดรับฟังเสียงจากทุกภูมิภาค โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ ตัวแทนประชาชนทั้งจาก ภาคธุรกิจ, ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนทองถิ่น, ตัวแทนภาคประชาสังคม จากแต่ละภาค แต่ละพื้นที่ ทำให้ได้ประเด็นคำถาม ข้อเสนอ ข้อเรียกร้องจากแต่ละภูมิภาคซึ่งคลุกคลี สัมผัสกับปัญหาโดยตรง มีข้อมูลที่ “ตรง ชัด รอบด้าน” และเสียงสะท้อนดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังพรรคการเมืองที่กำลังนำเสนอนโยบายและหาเสียงอยู่ในช่วงเวลานี้ ว่าจะมีแนวทางตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ อย่างไรเพื่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคมที่จะถึงนี้

เวทีเสียงประชาชน : นโยบายที่อยากได้-สิ่งที่รัฐบาลใหม่ควรทำ” จะนำเสนอในรูปแบบรายการพิเศษ  วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

โดย วิทยากรที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอเสียงประชาชนประกอบด้วย

สมบัติ บุญงามอนงค์ บก.ลายจุด นักกิจกรรม, นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ กรีนพีซ ประเทศไทย , นายบรรจง นะแส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สมาคมรักษ์ทะเลไทย, คุณอรนุช เลิศกุลดิลก ผู้จัดการโครงการเพื่อผู้สูงอายุ forOldy

นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายบุญชู จันทร์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก ,นายก้องศักดิ์ คู่พงศกประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมผ่านทุกช่องทางออนไลน์ในเครือมติชน Facebook : Matichon Online, Matichon tv, The Politics, Khaosod, Prachachat, มติชนสุดสัปดาห์ / Youtube : Matichon tv, Khaosod Tv, Matichon Online, ประชาชาติธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์