เรืองไกร งัดหลักฐานหุ้นสื่อ ชี้ พิธา รอดยาก ส.ส.ก้าวไกลโดนด้วยทั้งพรรค

นายเรืองไกร

เรืองไกร งัดหลักฐานหุ้นสื่อ ชี้พิธา รอดยาก ส.ส.ก้าวไกลโดนด้วยทั้งพรรค

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 จากการณีหุ้นบริษัทไอทีวี จำกัด (มหาชน) ที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่าที่ “นายกรัฐมนตรี” ถือครองอยู่ ซึ่งขณะนี้กรณีดังกล่าวถูกนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นร้องต่อ กกต. ให้ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของนายพิธาและสมาชิกพรรคก้าวไกลนั้น

ล่าสุด มติชนรายงานว่า นายเรืองไกรให้สัมภาษณ์สถานนีโทรทัศน์ PPTV 36 พร้อมนำหลักฐานเอกสารการถือครองหุ้นบริษัท ไอทีวี ของนายพิธามาแสดงต่อสาธารณะ สรุปพอสังเขปดังต่อไปนี้

เอกสารฉบับนี้คัดมาจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ITV เตรียมจะเอาไปยื่นเพิ่มให้ กกต. ประกอบการตรวจสอบนายพิธา ปมถือหุ้นสื่อ ซึ่งเชื่อว่านายพิธาจะรอดยาก เอกสารระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 49-66 คัดมาเฉพาะนามสกุล “ลิ้มเจริญรัตน์”

ปี 49-50 ชื่อผู้ถือหุ้นยังเป็น “พงษ์ศักดิ์” พ่อพิธา โดยในช่วง 2 ปี มีการเปลี่ยนจำนวนจาก 12,000 เป็น 42,000 หุ้น ก่อนที่ปี 51 จะเป็นชื่อ “พิธา” และถือครองหุ้นจำนวน 42,000 หุ้นเรื่อยมาจนถึงปี 66 (2)

จากเอกสารดังกล่าว นายเรืองไกรตั้งข้อสังเกตหลายประเด็น ทั้งเรื่องนายพิธามีชื่อถือครองหุ้นมา 16 ปี ระหว่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 3 ครั้ง หมายความว่า ย่อมรู้อยู่แล้วว่ามีหุ้นนี้อยู่ แต่ไม่ได้แจ้งต่อ ป.ป.ช.ทันทีขณะรับตำแหน่ง ส.ส.ในปี 62

โดยเป็นการมาแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง (3) และหากจะบอกว่าอยู่ในสถานะ “ผู้จัดการมรดก” เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ระบุชัดเจนว่า ต้องเขียนวงเล็บ “(ในฐานะผู้จัดการมรดกของ…)” ไว้ในรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้าดูหลังชื่อของนายพิธาไม่มีวงเล็บไว้

ซึ่งไม่ว่าจะถือกี่หุ้น ถือมากหรือน้อย มันก็คือมีหุ้นสื่อ (4)

นายเรืองไกรยังบอกในรายการอีกว่า ผลกระทบจากกรณีหุ้นสื่อไอทีวีนั้น เด้งแรกคือ นายพิธาขาดสภาพความเป็น ส.ส. ซึ่งมองว่าต้องนับย้อนไปตั้งแต่ปี’62 ที่มีหุ้นอยู่แล้วแล้วมาลงสมัคร และดูว่าศาลจะวินิจฉัยเรียกเงินคืนหรือไม่ (5) ส่วนเด้งที่สอง อาจส่งผลไปถึง ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่ได้รับเลือกตั้งในสมัยนี้ทั้งหมด เพราะนายพิธาเป็นคนเซ็นรับรองให้ลงสมัครในขณะที่ตัวเองขาดคุณสมบัติ ซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไร (6)

พิธีกรถามว่าทำไมไม่เหมือนกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่โดนคนเดียว นายเรืองไกรอ้างข้อบังคับพรรคก้าวไกล ระบุคุณสมบัติของสมาชิกว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98(3) ซึ่งก็คือห้ามถือหุ้นสื่อ ต่างจากข้อบังคับพรรค อนค.ที่ไม่มีนายพิธา จึงอาจไม่เข้าคุณสมบัติเป็นหัวหน้าพรรคไปเซ็นรับรอง ส.ส.แต่แรก (7)