ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ศักดิ์สยาม ชิดชอบ มีแค่ 110 ล้าน เช่าบ้านที่บุรีรัมย์

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รวย 110 ล้าน ไม่มีหนี้สิน รวยลดลง 5 ล้าน ประวัติงานย้อนหลัง 5 ปี เป็นที่ปรึกษา หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

จากข้อมูลบัญชีทรัพย์สินฯ ระบุว่า นายศักดิ์สยาม มีทรัพย์สินรวม 110,236,673.13 บาท หากเทียบเมื่อครั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง 115,760,030.56 บาท หรือทรัพย์สินลดลงประมาณ 5 ล้านบาท

สำหรับรายการทรัพย์สิน ดังนี้

  • เงินฝาก 2 บัญชี จำนวน 69,488,973.13 บาท
  • ที่ดิน 19 แปลง มูลค่ารวม 34,248,450 บาท
  • รถยนต์ 2 คัน มูลค่ารวม 2,100,000 บาท
  • ทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ มูลค่ารวม 4,399,250 บาท

โดยทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในรายการบัญชีทรัพย์สินของนายศักดิ์สยาม มีตั้งแต่งาช้าง นาฬิกา เครื่องประดับ สร้อยคอทองคำ พระเครื่อง และอาวุธปืนคือ ปืนลูกโม่ ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ รวม 3 กระบอก

ขณะที่รายได้ต่อปี นายศักดิ์สยามระบุว่า มีรายได้จากค่าตอบแทนการเป็น ส.ส. และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 1,379,545.32 บาท และรายได้จากดอกเบี้ยธนาคาร ร้อยละ 0.40 ต่อปี จำนวน 302,610 บาท

Advertisement

รายจ่ายต่อปี 840,000 บาท จากรายจ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาท และค่าเช่าบ้าน 240,000 บาท

ทั้งนี้ รายจ่ายส่วนตัวมีค่าเช่าบ้าน 240,000 บาท แบ่งออกเป็น สัญญาเช่าบ้าน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 120,000 บาท และสัญญาเช่าห้องชุด ณ จังหวัดกรุงเทพฯ 120,000 บาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

  • เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
  • ที่ปรึกษา บริษัท บุรีรัมย์ ศิลาชัย (1991) จำกัด
  • ที่ปรึกษา หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ขณะที่สถานะการสมรส นายศักดิ์สยาม แจ้งสถานะโสด

Advertisement