ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน กนกวรรณ วิลาวัลย์ มีทรัพย์สินกว่า 1.2 พันล้าน

กนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน กนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ พบมีทรัพย์สินรวม 1,288.31 ล้านบาท มีบ้าน 4 หลัง รวมกว่า 30 ล้าน ที่ดินอีก 272 แปลง รวมกว่า 1.1 พันล้าน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นางกนกวรรณ วิลาวัย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

บัญชีทรัพย์สินฯ ระบุว่า นางกนกวรรณ และคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 1,288,314,530.92 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ นางกนกวรรณ จำนวน 1,202,070,689.08 บาท และทรัพย์สินของคู่สมรส จำนวน 86,243,841.48 บาท ขณะที่หนี้สินรวม 53,340,285.34 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินที่มีการยื่นแจ้งฯ มีดังนี

  • เงินฝาก รวม 14 บัญชี เป็นของนางกนกวรรณ 11 บัญชี จำนวน 223,530.19 บาท และของคู่สมรส 3 บัญชี จำนวน 69,1\736.13 บาท
  • เงินลงทุน ของนางกนกวรรณ จำนวน 9,030.45 บาท และของคู่สมรส 496,291.06 บาท
  • เงินให้กู้ยืม ของนางกนกวรรณ ให้ บจก.ทรัพย์สรวงเจริญฟาร์ม กู้ยืม จำนวน 1,386,500 บาท
  • ที่ดิน รวม 284 แปลง เป็นของนางกนกวรรณ 272 แปลง มูลค่ารวม 1,148,162,850 บาท และเป็นของคู่สมรส 12 แปลง มูลค่ารวม 71,850,000 บาท
  • บ้านเดี่ยว รวม 5 หลัง เป็นของนางกนกวรรณ 4 หลัง มูลค่า 30,640,000 บาท และของคู่สมรส 1 หลัง มูลค่า 2,000,000 บาท
  • ยานพาหนะ 13 คัน เป็นรถยนต์ของนางกนกวรรณ 6 คัน มูลค่ารวม 2,535,000 บาท และเป็นรถยนต์ 6 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คันของคู่สมรส มูลค่ารวม 1,925,000 บาท
  • ทรัพย์สินอื่น ๆ รวม 88 รายการ มูลค่ารวม 20,232,000 บาท

สำหรับรายการทรัพย์สินอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นของนางกนกวรรณ โดยเป็นชุดเครื่องประดับ อาทิ ชุดทับทิมล้อมเพชร ชุดมุกล้อมเพชร ชุดแหวนมรกตพร้อมต่างหู งาช้าง สร้อยข้อมือ กำไลข้อมือ แหวนเพชร แหวนพลอย และกระเป๋าต่าง ๆ รวม 10,652,000 บาท

ขณะที่รายได้ต่อปี นางกนกวรรณ มีรายได้จากค่าเช่าที่และการขายผลผลิตทางการเกษตร รวม 5,400,000 บาท ส่วนคู่สมรส มีเพียงเงินเดือน รวม 700,416 บาทต่อปี

Advertisement