เปิดประวัติ กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษา ศาลฎีกาตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จบชีวิตทางการเมือง กรณี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด กรณีถูกกล่าวหาว่า สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐออกโฉนดที่ดินบุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำร้อง กับสั่งให้ นางกนกวรรณ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ล่าสุด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลฎีกา พิพากษาให้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นับแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีคําสั่ง ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไป รวมถึงไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่ง ทางการเมืองใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 235 วรรคสาม วรรคสี่ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกําหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

“ประชาชาติธุรกิจ” เปิดประวัติ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือครูโอ๊ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นขวัญใจโลกโซเชียล

ประวัติครูโอ๊ะ กนกวรรณ วิลาวัลย์

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ (ศรีจันทร์งาม) เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2509 ปัจจุบันอายุ 54 ปี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาล “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“กนกวรรณ” เกิดที่จังหวัดปราจีนบุรี มีชื่อเล่นว่า “โอ๊ะ” เป็นลูกสาวของนายสุนทร วิลาวัลย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีหลายสมัย และนางสุภาภร วิลาวัลย์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาเอก จากคณะสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

ชีวิตครอบครัว สมรสกับนายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีบุตร-ธิดา 3 คน

“กนกวรรณ” เริ่มสนใจการเมืองจากการที่ได้ช่วยพ่อแม่หาเสียง กระทั่งปี 2543 ได้ลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เขตอำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้รับตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ปี พ.ศ. 2548 ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1 สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 เป็นอาจารย์พิเศษ วิชาการเมืองการปกครองไทย (Thai Politics Government) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี พ.ศ. 2562 ร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย รวมทั้งได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งในรอบแรกไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อเพียง 14 ที่นั่ง

ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งกลางปี พ.ศ. 2563 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแทนนางนาที รัชกิจประการ เนื่องจากนางนาที ถูกศาลฎีกามีคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ จนพ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา 101 (13) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

อย่างไรก็ตาม ได้ลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเปิดทางให้สุชาติ โชคชัยวัฒนากร ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อจากตน

ภูมิใจได้ทำงานการศึกษา

หลังเข้ารับตำแหน่ง รมช.ศธ.ได้ไม่นาน “กนกวรรณ” ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “มติชน” ถึงทิศทางและนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

เจ้าตัวยอมรับว่า ดีใจและภูมิใจมาก ที่มีโอกาสมาทำงานที่กระทรวงศึกษาฯ เพราะการศึกษาถือเป็นรากหญ้า ถ้ารากหญ้าไม่แข็งแรงแล้ว ประเทศจะพัฒนาได้อย่างไร

“กนกวรรณ” เผยว่า ก่อนรับตำแหน่งได้ผ่านงานด้านการศึกษามาพอสมควร เคยเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการโรงเรียนมัธยม และอยู่กับวงการครูมาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับปฐมวัย ในศูนย์รับเลี้ยงเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ทั้งในโรงเรียนทุรกันดารห่างไกล โรงเรียนเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงอาชีวศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัย มีโอกาสเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) ระดับปริญญาตรีและโท ได้ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน นอกจากนี้ ได้เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่ มร. ทำให้ได้รับประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์สอน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส่วนกรณีที่ถูกมองว่าเป็นรัฐมนตรีจากโควตาพรรคการเมือง มักไม่ค่อยรู้เรื่องการศึกษา “ดร.กนกวรรณ” ชี้แจงว่า เรามีทีมงานที่อยู่ในแวดวงการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงอื่น ๆ เรารับฟังปัญหา ต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว พร้อมรับทุกคำแนะนำ แล้วนำมาบูรณาการเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ส่วนคำครหาจะถือเป็นแรงผลักดันให้พิสูจน์ตัวเอง

ยิ้มสู้ทุกสถานการณ์

สำหรับคติในการทำงานคือ ยิ้มเข้าไว้ เพราะการยิ้มจะทำให้เรามีพลัง ยิ้มสู้ทุกสถานการณ์

วิธีคลายเครียด เน้นการคุยกับครอบครัว เล่นกันน้องหมา ที่เลี้ยงไว้นับสิบตัวที่บ้าน

ขณะที่สามี (นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม) ซึ่งเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ส่วนลูกทั้ง 3 คน ก็เข้าใจ มีความรับผิดชอบ ไม่เคยทำให้หนักใจ

“ถือเป็นของขวัญที่วิเศษมาก ครอบครัวเราอยู่กันแบบง่าย ๆ สบาย ๆ ถ้าเราอยู่ด้วยกัน สามีจะเป็นคนทำกับข้าว” นางกนกวรรณกล่าว

ขวัญใจโซเชียลปม ร.ร.สารสาสน์วิเทศฯ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เคยได้รับคำชื่นชมในโลกโซเชียลจากการเข้าตรวจสอบโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าจะได้รับความยุติธรรม หลังปรากฏคลิปพี่เลี้ยงใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

ที่วันที่ 29 ก.ย. 63 กนกวรรณ ได้นำทีมเลขาธิการคุรุสภา เข้าตรวจสอบโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าจะได้รับความยุติธรรม หลังปรากฏคลิปพี่เลี้ยงใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

สไตล์การแถลงข่าวของ “กนกวรรณ” ที่ดุดัน เช่นตอนที่ยืนยันว่าจะร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยย้ำว่าไม่มีมวยล้ม รวมถึงตอนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเอกสารในโรงเรียน และตอนทวงถามเอกสารการแต่งตั้งคณะทำงานจากตัวแทนโรงเรียน เรียกเสียงปรบมือด้วยความถูกอกถูกใจจากบรรดาผู้ปกครอง ที่มารอฟังความชัดเจน

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

 

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

 

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

เตรียมถูกออกหมายจับ

ล่าสุดวันนี้ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุนทร วิลาวัลย์ บิดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีถูกกล่าวหาว่า สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐออกโฉนดที่ดินบุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวว่า คดีนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลนางกนกวรรณกรณีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158, 41159 และ 41160 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตป่าไม้ถาวรโดยมิชอบ

นายนิวัติไชยกล่าวว่า “ปัจจุบันอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญาฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 1-5 และที่ 10 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 และมีคำสั่งดำเนินคดีอาญาฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 6-9 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 และให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา

ทั้ง 10 ราย ไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ต่อไป”

“จนถึงขณะนี้ (เวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 9 มิ.ย.) มีผู้ถูกกล่าวหา 6 ราย ยังไม่ไปรายงานตัวกับอัยการ ได้แก่ นางสุรางค์ นายสมศักดิ์ นางกนกวรรณ นายสุนทร น.ส.น้อย และนายคณิต หากไม่ไปภายในวันนี้จะต้องมีการออกหมายจับ เพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหมายจับอยู่” นายนิวัติไชยกล่าว


นายนิวัติไชยกล่าวว่า การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด