กกต.ไม่เชิญพิธา ชี้แจง นัดประชุมต่อพรุ่งนี้ ส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

กกต. นัดถกใหม่พรุ่งนี้ ปมส่ง “พิธา” ให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติ เหตุถือหุ้นไอทีวี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.เปิดเผยว่า การประชุม กกต.วันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาหนังสือของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล ที่ขอให้ กกต.ปฏิบัติตามระเบียบสืบสวนฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า กกต.ได้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เนื่องจากกรณีนี้เป็นการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 มิใช่การดำเนินการสืบสวนไต่สวนการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบสืบสวนฯ ที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อน

โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กำหนดว่า ในกรณีที่ กกต.เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.คนใดมีเหตุสิ้นสุดลง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ สอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยให้ไว้ในการพิจารณายื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ซึ่งสำนักงาน กกต.จะได้มีหนังสือตอบผลการพิจารณาของที่ประชุมให้นายพิธาทราบต่อไป


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายพิธาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ โดยที่ประชุมรับทราบและเห็นว่าเพื่อความละเอียดรอบคอบ ที่ประชุมจะพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปในวันที่ 12 กรกฎาคม